Hvil i fred, Windows XP

xpWindows XP er nå død og begravet. Den aller siste oppdateringen til Windows XP har kommet, og heretter er det gamle operativsystemet ikke lenger støttet. Hvis det fusker, hvis det blir angrepet og kompromittert, hacket, spesielt over internett, så kan du ikke lenger holde Microsoft ansvarlig, søke brukerstøtte der eller forvente en rettelse eller oppdatering.

Så hvis du fortsatt bruker det er det på eget ansvar. Og ikke bare det, du utsetter alle dine medmennesker på nettet for fare og alvorlige trusler, fordi din maskin lett kan bli en «zombie», helt uten at du begriper hva den holder på med på nettet. Bruker du Windows XP er på nettet heretter er du en slags internetts «fyllekjører» og burde straffes deretter med klekkelig bøter for den potensielle skade du utsetter alle andre for.
Les videre

Damp

dampDen som damper røyker ikke. Ikke samtidig. Så langt nesten bare positive tilbakemeldinger, det lukter lite og plager lite. Men damping kan bli en like stor mani som røyking, så den fjerner ikke det elementet. Dampingen fungerer som en kombinert fysiologisk og psykologisk verktøy, i form av et substitutt, for røykere som vil redusere. Og det vil vi, mange.
Les videre

Stoltenberg, NATO, EU og Norge

stoltenberg-nato

Jens Soltenberg, den gang han var AUF-leder, ville melde Norge ut av NATO. Jo, tidene forandrer seg. Men også folks holdinger, etter realpolitiske erfaringer.

Venstresiden, spesielt de venstreradikale ønsker fortsatt Norge som «brobygger» utenfor «blokkene», dengang da Warszawa-pakten eksisterte, som nå, med Putins Russland, altså av «internasjonalistiske» grunner, mot EU og NATO.

Høyresiden, spesielt de høyreradikale, ønsker samme, men av nasjonalistiske grunner, og fokuserer for tiden kun på EU, mens NATO-medlemskapet i grunn er like dypt forpliktende, ikke innenriks og for handelen, men militært sett.

Litt merkelig, synes jeg, å akseptere å gå i krig på kommando fra en internasjonal organisasjon, ut fra fra solidaritet og alle for én, men ikke fullt ut være økonomisk solidarisk, altså knytte valutaen til euro eller bruke euro. En krig er ikke billig, verken menneskelig eller økonomisk. Øst-Europa stoler på EU, og det er et utvidet og enda sterkere EU som er trusselen for Putins Russland, ikke NATO.

NATO kan ikke trygge og styrke Ukraina, men det kan EU. Vi har nå verken verdenskrig eller «kald krig», men økonomisk «krig», slik økonomiens utvikling i sin tid knekte Warszawa-pakten og Sovjetunionen, ikke våpenmakt. Hvis «velferd for alle» betyr noe nå, så er det gjennom EU og et Europa der slikt kan løses med økonomi og på fredelig vis, ikke i et Afghanistan, Irak, Syria og Libya, eller hvor NATO neste gang måtte finne det for å godt å forsøke påtvinge folk «friheter» de ikke ønsker.

NATO våger ikke true sikkerheten til egne medlemsland, og en storkrig, for et «ubetydelig» land som Ukraina. Men til EU er Norge bare et toskete haleheng med innbilt «vetorett», «sjølberget», «selvbestemt» og greier alle vet er egentlig er ren feighet og navlebeskuelse.

Hyggelig for Stoltenberg at han har fått seg ny, fet jobb. Det er bra, men ubetydelig. NATO, slik det er, uten formell forankring i et sterkt økonomisk fellesskap som EU, er en papirtiger. Joda, hvis det en dag blir om å gjøre å utslette Russland, fange Putin i hule i Ural, så kommer organisasjonen sikkert godt med, for effektivitetens skyld.

Men ellers, det vi burde være opptatt av, for vår velstand, vår velferd, for vår frihet, for vår fremtid, for solidaritet med frihetselskende folk, de vi har skjebnefellesskap med i Europa, for det norske folks demokratiske rettigheter i en globalisert verden, burde Norge straks melde seg inn som fullverdig medlem i EU. No less. Det er ingen plikt til å bruke euro i EU, hvis det er det de går på.

Stygg SMS-inkasso fra Kredinor SA

Jeg vil gjerne gjøre folk oppmerksom på følgende vedrørende inkassoselskapet Kredinor SA, med håp om at det får følger for selskapet og eventuelle andre ansvarlige, og at slikt ikke skal skje igjen mot tilfeldige ofre. Saken kunne ført til et gigantisk tap om feilen ikke var blitt oppdaget. Har man bare litt svake nerver må dette dessuten oppleves som trakassering. Jeg er forbannet, og vil ikke finne meg i sånt. Jeg er også opprørt over at kanskje svært mange andre har mottatt liknende meldinger.

Jeg har nedenfor fjernet nummer som kunne tenkes identifisere skyldneren.

Epost sendt Finanstilsynet i dag

Jeg vil gjerne gjøre Finanstilsynet oppmerksom på følgende:

7. august fikk jeg følgende 2 SMS til mitt nummer 90782614, avsender 57334667:

Sak (nummer fjernet her)
Denne SMS bekrefter inngått avtale og samtykke om
elektronisk oppfølging m/
Kredinor SA, Tlf 06900

Kredinor SA
Innvilget avdragsavtale.
Først forfall 30/08 13 kr
1.500,00. Deretter kr 1.500,00
pr mnd. Betales m/KID
(ørten siffer) til konto
(11 siffer)

Deretter fikk jeg flere påminnelser om å betale kr 1500,-, siste SMS mottatt 10. september lød derimot:

Kredinor SA
Avtalen er misligholdt og hele
kravet har forfalt til betaling.
Kr 52.469,00 betales til
(11 siffer) m/KID
(ørten siffer)

Les videre

Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

Arbeider du i en bedrift? Synger du i kor? Driver du idrett i et idrettslag? Har barn i barnehage eller på skole? Er du engasjert i Røde Kors eller annen frivillig organisasjon? Organiserer du by- eller bygdefester eller kulturfestivaler? Utvikler du programvare gjennom systemer for samarbeid? Aksjonsgruppe for bedre skolevei? Kort sagt, deltar du i sivilsamfunnet på noen måte? Betaler du skatt? Mottar du noen tjeneste gjennom kommunen? Før du ytelser gjennom NAV eller en pensjonsordning? Og så videre.

Da er du med i et av samfunnets mange fellesskap. Noen store, som hele statsapparatet, andre mellomstore som kommunen eller en stor bedrift, andre igjen små som en mindre bedrift eller et sangkor. Antakelig deltar du på mange ulike nivåer, som de fleste.

Man har ikke frihet til å synge i kor, om man vil, uten andre korister og uten en organisering og et fellesskap. De fleste kan ikke ha en trygg jobb og oppleve den grunnleggende friheten det innebærer å ha egen, rimelig forutsigbar inntekt, uten gjennom en bedrift. Selvfølgeligheter, men det er verdt å ha i tankene at slike fellesskap og samhandling er et grunnleggende trekk ved menneskelig virksomhet, og de fleste former for liv, i grunn.

Gjennom ulike fellesskap tar man ansvar, ikke bare for seg selv, men for dette fellesskapets deltakere. Slik bygges frihet gjennom ansvar og ansvar gjennom frihet. Alle våre friheter, vår rettigheter, våre goder, bygger slik på at noen tar et ansvar.

Venstresiden i politikken snakker veldig mye og stort om dette «fellesskapet», om det å ha skatter og avgifter som skal bringe midler til dette, samt at enhver skattelette eller mangel på årlig økning, er en utgift for samme «fellesskapet». Dette «fellesskapet» er for dem kun stat, fylkeskommune og kommune i samlet. Så kan dette ene, store «fellesskapet» yte til individer og andre fellesskap det finner verdig. Det offentlige representerer i venstresidens verdensbilde det «uselviske» og «det gode». De andre felleskapene representerer mer eller mindre «det egoistiske», det individuelle og «det private».

Per Fugelli skriver flott om frihet i Aftenposten:

Livet er et dypt individuelt prosjekt. Gitt sine gener, evner, lyster og laster må mennesket få frihet til å skape seg selv. Frihet styrker byggingen av ekte identitet. Frihet styrker ansvar og samvittighet. Menneskets verdighet bygges og rives av følelsene stolthet og skam. For å oppleve stolthet eller skam må mennesket ha fri vilje og frie valg. Frihet styrker motet til å møte Den andre. Frihet gir oss lyst til å gå på besøk i andre mennesker og guder. Frihet skaper nytt. Frihet stimulerer oss til å eksperimentere i livet, i bedriften, i samfunnet.

Les videre

Gir Nytt Nettsted deg flere kunder eller medlemmer?

Trenger du flere kunder til dine produkter eller tjenester, eller trenger du flere medlemmer i din forening? Nytt Nettsted lager ditt nye nettsted, i moderne design, for alt fra mobiltelefoner, nettbrett og til store PC-skjermer. Vi skreddersyr for deg, den design og funksjonalitet du eller dere trenger, f.eks nyheter, blogg, nyhetsbrev. medlemskartotek, nettbutikk og produktpresentasjon. Eller kanskje bare en knakende god hjemmeside med kontaktinformasjon?

Gratis analyse av dine behov, før avtale. Spør oss! Vi kan! Personlig betjening, der én fast kontaktperson gjør seg kjent med deg og tar seg av deg og ditt. Vi støtter deg dessuten hele veien, gjerne i mange år, slik at du får maksimalt ut av ditt nye nettsted (websider).

Besøk Nytt Nettsted for mer informasjon, se vår portefølje og kontaktinformasjon/skjema.

Kvinners stemmerett

I dag er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Dette gjorde Norge til et av de første land i verden som ga kvinner allmenn stemmerett.

Diskusjonen om kvinners stemmerett begynte for alvor på 1880-tallet. Brennevinsloven av 1894 åpnet for folkeavstemning i kommunene om lokale brennevinssamlag skulle opprettes, nedlegges eller fortsette sin drift. De stemmeberettigete var alle kvinner og menn over 25 år bosatt innenfor kommunens grenser. Den første folkeavstemningen ble gjennomført på Gjøvik den 10. oktober 1895.

Til tross for kraftige henstillinger fra kvinnesaksbevegelsen fikk ikke kvinnene være med på folkeavstemningen i 1905. Men de organiserte sin egen aksjon for oppløsning av unionen som samlet inn 244 765 underskrifter.

I 1901 ble det vedtatt at kvinner skulle få censusbegrenset stemmerett ved kommunevalg. Kravet var at man skulle tjene en viss sum penger, eller være gift med en velhavende mann. Dette innebar at rundt 230 000 kvinner eller 42 prosent av befolkningen over 25 år kunne stemme. Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret.

Kvinners rett til å stemme ble gradvis utvidet gjennom lovendring i 1907, som ga kvinner begrenset stemmerett ved stortingsvalg. I 1910 ble det innført alminnelig stemmerett ved kommunevalg, slik at kvinner kunne stemme på lik linje med menn. Samme år møtte Anna Rogstad som første kvinne på Stortinget, to år før reformen om full stemmerett for kvinner var fullført.

Det første stortingsvalget etter innføring av allmenn stemmerett var i 1915.

Fra Lovdata.

Det er grunn til å gratulere Norge, og alle norske kvinner spesielt, med denne dagen. En rekke norske kvinner og menn kjempet i mange år for dette, ingen nevnt, ingen glemt. Det norske demokrati, i moderne forstand, er dermed 100 år i dag.

Det er unektelig rart, i dag, at kvinner, kun ut fra sitt kjønn, inntil for hundre år siden, ikke ble akseptert som meningsberettigede mennesker ved valg. Slik er historien, og vi må lære av den. Det er også grunn til å påpeke at ikke alle land, selv den dag i dag, yter kvinner full stemmerett.

Gratulerer med dagen.

Senk skatten på arbeid utført i hjemmet

Dagbladet

Å senke skattene på slikt håndverks- og servicearbeid for privatpersoner er en glimrende måte å redusert svart arbeid på. Slik det er nå vil svart arbeid til de grader utkonkurrerer lovlig arbeid. Statens inntekter vil ikke senkes av dette dersom det virker, snarere tvert om. Det fører til mer respekt for lover og regler, og dessuten for skattesystemet. Arbeidstakerne kommer inn i velferdssamfunnet. Bare å bruke politiet for å avdekke dette er illusorisk.

Erfaringene fra Sverige, som har innført dette, er gode. Flere kommer i arbeid, spesielt de unge. De minste bedriftene kommer best ut. Det blir mer konkurranse om slike små oppdrag, noe som bidrar til å heve kvaliteten.

Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

Fehmarn-bridgeFuglefluktlinjen er betegnelsen på transportkorridoren, for vei og jernbane, mellom København og Hamburg (generelt mellom Skandinava og det europeiske kontinent) over Østersjøen. Korridoren er den korteste, strake og nærmest en luftlinje, en linje fugler ville bruke, derav navnet.

På 1860-tallet var jernbaner fremtidens fantastiske fremkomstmiddel, og nye jernbaner ble anlagt over hele Europa. Naturlig derfor at den dansk-tyske ingeniøren Gustav Kröhnke, allerede i 1863 foreslo, overfor kongen av Danmark, en direkte jernbaneforbindelse mellom det nordlige Tyskland og Danmark over Østersjøen via øyene Fehmarn og Lolland. Kröhnke var født i hertugdømmet Holstein, som den gang tilhørte kongeriket Danmark. I 1864 utbrøt en krig hvor Preussen erobret Schleswig og Holstein fra Danmark. Kröhnkes planer strandet, og ble ikke helt glemt, men det skulle ta svært mange år før de ble tatt frem igjen.

Les videre