Barn adoptert av homofilt par

I Barcelona har nå for første gang et homofilt ektepar adoptert et barn ingen av dem er biologisk forelder til. Dette kunne ministeren for familie- og velferdssaker i den catalanske provinsregjeringen, Carme Figueras, opplyse under åpningen av Den Første Internasjonale Barne- og Familekonferansen i Barcelona fredag.

Spania var blant de tre første landene i Europa til å legalisere eller innføre homofile ekteskap, eller egentlig ekteskap mellom personer av samme kjønn, ved at en kjønnsnøytral ekteskapslov ble innført i fjor. Dessuten fikk alle ektepar samtidig like rettigheter til å bli vurdert som adoptivforeldre. Og da menes ikke bare stebarnsadopsjonen, men adopsjon av et barn ingen av de nye fordelrene biologisk er far eller mor til, som ved alminnelige adopsjoner ellers.

– Det viktigste ved en adopsjon er at den skal tjene barnet, at det vil bli elsket, tatt vare på, respektert og ikke mishandlet, sa Figueras.

Ny ekteskapslov

Etter at den nye ekteskapsloven ble innført, har det kommet inn hele 28 adopsjonssøknader fra homofile i Catalonia. 20 var fra mannlige par og åtte fra kvinnelige par.

Den nye loven har ført til bitre politiske stridigheter i landet med lange katolske tradisjoner. Folk har demonstrert i hundretusener mot loven, og den er fordømt av den katolske kirken, helt opp til Paven. Likevel er det et flertall av spanjolene som støtter loven.

Det var bare Canada, Belgia og Nederland som var tidligere ute enn Spania med kjønnsnøytral ekteskapslov, eller «legalisering av homoekteskap», som det også kalles.

På dagsordenen også i Norge

Norge har nå i noen år hatt en partnerskapslov som gir tilnærmet like rettigheter som ekteskap. Likevel er det nå et uttrykt ønske i vide politiske kretser om heller å gjøre også vår ekteskapslov kjønnsnøytral, noe som også vil åpne for like muligheter til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Blant de hjemlige motstanderne av «homoadopsjon» har ting som «mot naturens orden» og «mobbing» vært nevnt. Dette på tross av at det allerede er en rekke barn som faktisk bor med et homofilt par som defacto foreldre.

Nyheten om det spanske paret, som både er ektepar og som altså sammen har adoptert en liten gutt, vil trolig gi ny næring til denne debatten, både i Spania, Norge og verden forøvrig. Det er vel trolig heller ikke lenge til ukepressen sporer dem opp og gir oss bilder av og intervjuer med homsene og deres nyankomne barn.

Les om kjønnsnøytralt ekteskap i Wikipedia.

Skrevet for Borgerjournalistene.

Publisert

i

av

Stikkord: