Er Frp ÅPENT rasistisk, eller er det Dagsavisen som driver hets?

Jeg viser til denne artikkelen i Dagsavisen

Jeg ønsker ikke å starte enda en diskusjon om Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, deres holding til innvandrere, asylsøkere osv. Det debatteres såvisst så det holder. Ei heller om Frp er “tuftet på rasisme” som noen vil hevde, om deres poltikk i praksis fører til det, eller gjenspeiler det, eventuelt om deres velgere er det. Altså ikke igjen om hva partiet eller folk innerst inne er.

Det foregår også en debatt om bruken av begrepet rasisme som stempel på folk som har en kritisk holding til innvandringspolitikken og spesielt til innvandrere og de ulike kulturene de kommer fra og delvis tar med seg. Vi er mange som ikke ønsker å bruke begrepet om kritikere og debattanter i innvandringsdebatten, også om vi værer grumsete holdninger, gruppetenkning og fremmedfientlighet.

Det betyr ikke at vi ikke vet hva rasisme er eller ikke vil fordømme den når den trer frem. Tvert i mot. Av samme grunn sammenlikner vi ikke uten videre en politiske meninger vi er sterkt uenige i med nazism og Hitler, sånn for liksom å ta skikkelig hardt i.

De fleste av oss med den holdningen vil trolig også betakke oss for å kalle fordømmelse av Israels politikk som antisemittisme. Slik blir lett ren brønnpissing.

Men hvis det er slik at Per Willy Amundsen fra FrP har sagt at “hvit” innvandring er ok, men ikke annen, så er dette rasistisk. Det er selve *den* holdning som er nettopp rasistisk. Det går på “rase”, som grovskilles ut fra hudfarge. Dette må fordømmes på det aller sterkeste. Det finnes ingen grunn til å diskriminere mennesker på grunnlag av rase, og aller minst på grunn av hudfarge. Jeg vet knapt om noen av betydning som fremmer slike holdninger åpent, selv om jeg vet de finnes i små grupper og i “dypet” hos enkelte uopplyste elementer i folket. Det er dypt uvitenskapelig, det strider mot all rimelig erfaring, det er farlig og det har historisk ført groteske, umenneskelig ting. Slikt må fordømmes på det kraftigste, og man trenger egentlig ikke gå inn i en diskusjon omkring det. Enkelte ting kan man anse som feil, farlig og uakseptabelt, om man ellers er aldri så åpen for andres tanker.

Men har Per Willy Amundsen virkelig sagt det? Eller er det journalist Trine Andreassen i Dagsavisen som har funnet på å bruke “hvit innvandring” om noe Amundsen har kalt europeisk innvandring? For det er vitterlig forskjell her.

Norge er faktisk medlem av EØS og har godtatt tilnærmest fri innvandring fra EØS-landene. Dette har ikke kommet fordi vi anser at den “rasen” av mennesker som befolker disse landene er bedre enn andre og mer fortjener å få komme til Norge enn de som bor utenfor. Det er fordi Norge faktisk er en del av Europa, og at vi ønsker å samarbeide tett og gi borgere like rettigheter innenfor disse landene. Enig eller uenig i Norges deltakelse i EØS (eller EU), så vil de aller fleste i dag akseptere denne innvandringen som særdeles uproblematisk, dette til tross for problematikk rundt “sosial dumping” overfor mennesker fra de fattigste av EØS-landene. Men prinsippene er offsiell norsk politikk. Man kan ikke angripe FrP for å mene det er ok, enn si kalle det en annen probemstilling enn øvrige former for innvandring.

For innvandrere fra elle andre land gjelder at de må ha begrunnnet behov for asyl, gjenforening eller være invitert ut fra spesiell kompetanse. Dette er norsk offisiell politikk, i praksis et arbeidsinnvandringsforbud. Det er kriteriene for unntak fra dette, eventuelt hjemsendelse, som diskuteres så fillene fyker.

At FrP er mer skeptisk til innvandring fra “fremmede kulturer” eller folk med “fremmede religioner” (les muslimer) er ikke noe nytt. Men FrP begrunner sin skepsis med argumenter som ikke åpenbart er rasistiske. Vi må skille mellom dette og hint. Det er bra at FrP ikke bruker åpne rasistiske begrunnelser, selv om vi måtte mene deres politik i “bunn og grunn” er rasistisk eller i motivert av samme, eventuelt “fører til” rasisme i praksis. Eventuelt at mange av deres velgere måtte være rasister eller dypt fremmedfiendtlige på bunnen.

Er det kanskje Dagsavsien vi bør fordømme for denne artikkelen, for bevisst og uredelig feilsitering, samt for fourensning av debatten?

Jeg ha skrevet et brev til redaktør Geir Arne Bore, med et spørsmål om hva Amundsen faktisk sa. Jeg antar å få svar, for jeg har fått svar tidligere.

For hvis FrP-representanter bruker “hvite” kontra “ikke-hvite” (brune, svarte, gule eller hva det skal være) i en innvandringdebatt, eller i et intervju, så vil jeg vite det, klart og tydelig. Det har blant annet med hva slags argumenter man skal bruke mot FrP-politikken, men det har for mange også betydning for om man skal kunne ha saklig samarbeid med FrP. FrP er som kjent Norges nest største parti, og kan havne i regjering. Det er altså forbannet viktig å få avklart for enhver som har antat at dialog med FrP bør være mulig.

Jeg forventer et klart og tydelig svar fra Dagsavisen. Var det et påfunn, så er det ikke bare en unøyaktighet, men noe for PFU.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “Er Frp ÅPENT rasistisk, eller er det Dagsavisen som driver hets?”

  1. RuneG avatar
    RuneG

    Det er vel ingen tvil om at innvandringen fra EU og EØS er ganske uproblematisk, men dette har selvsagt ingenting med hudfarge eller “rase” å gjøre. Nå kom jo Dagsavisen med en korreksjon allerede dagen etterpå, uten at slike korreksjoner er blant det som leses mest. I artikkelen som ligger på nettet står jo heller ikke begrepet “hvit innvandring” som et direkte sitat, men som journalistens tolkning av FrPs politikk i overskriften og ingressen. Denne tolkningen er åpenbart kreativ, men budskapet i artikkelen om at man må skille mellom ulike typer innvandring er det vel ingen som er uenige i.

    http://www.dagsavisen.no/innenriks/article2245439.ece

  2. Knut Sparhell avatar

    Jeg var ikke klar over at artikkelen var korrigert, og takk for opplysningen. Kanskje mitt ubesvarte spørsmål til redatøren gjorde at de så over ordlyden. Overskriften står som den var, og den kaller jeg da uredelig “kreativ”.

%d bloggere liker dette: