IPLOS-motstanden seirer

Regjeringen lover å endre omstridt register
Nei til IPLOS i Nittedal

Verken Handicapforbundet eller ULOBA ønsker å delta i et samarbeide med myndghetene om IPLOS så lenge IPLOS består i sin nåværende form. Departementet har sagt de vil endre “formuleringen” i IPLOS-veilederen, og vil ikke lenger at den skal bruke som spørreundersøkelse. Men IPLOS i seg selv, og den filosofi det bygger på, vil man ikke se på. Der står saken. For Sosial- og Helsedirektoratet er det en svært vanskelig situasjon at de berørte organisasjonene ikke ønsker å samarbeide.

Sosial- og Helsedirektoratet hadde lagt opp til et regionalt konferanseprogram for kommunene med oppstart på Gardermoen onsdag førstkommende. Konferansen var forøvrig overbooket, og en ekstra konferanse satt opp. Det var meningen at også organisasjonene skulel vært invitert, men ved en feil ble de ikke det. Likevel bebudet de sin ankomst, da med demonstrasjoner utenfor, mot IPLOS.

I mellomtiden har kommunene begynt å gå lei hele IPLOS. Nittedal kommune uttaler i et enstemming kommunestyrevedtak at de støtter kritikken mot IPLOS og vil ikke innføre systemet. Flere kommuner er ventet følge opp dette på liknende måte. Hele opplegget begynner med andre ord å rakne.

Men konferansen på Gardermoen onsdag er avlyst. Det er høyst usikkert hva det blir til med de øvrige regionale konferansene. Uten konferanser, hvor systemet skulle gjennomgås og diskuteres, spørsmål besvares, må innføringen av IPLOS trolig avbrytes før den har kommet skikkelig i gang. Sosial- og Helsedirektoratet hadde forutsatt organisasjonenes samarbeide, noe i alle fall direktoratet helt plutselig ble klar over at de ikke får. Så må altså en stor og viktig konferanse avbrytes på to dagers varsel. IPLOS har åpenbart blitt en varm potet for Brustad. Offisielt er vel konferansen “utsatt” til januar, selv om januar-konferansen opprinnelig ble satt opp som en avlastning på grunn fullbooking. Det er dermed også usikkert om det blir noen konferanser om IPLOS på lenge.

IPLOS-motstandernes David-mot-Goliat-kamp ser ut til å krones med seier, i alle fall foreløpig. Departementet tar en foreløpig “timout” ser det ut til. Gratulerer så langt til NHF, ULOBA og alle norske borgere med mulighet til en gang å skulle be om en kommunal tjeneste. Nå slipper man trolig nedverdigende og totalt unødvendig grafsing i intimhygiene og spisevaner.

Utkast til artikkel på Borgerjournalistene

Publisert

i

av

Stikkord: