Ny kommunestruktur i Norge

Vil se på kommunestrukturen på nytt

I Norge bør en kommune ha 4-5000 innbyggere som minimum. Store kommuner kan gjerne deles opp, så sant det etableres et system for utjevning og samarbeid innen storbyene.

Kommuner generelt bør deles opp i bygder, grender, kommunedeler eller lokalsamfunn, men uten direkte valg.

Kommuner i en region bør likeledes ha et overordnet organ, gjerne fylke eller region, men uten direkte valg.

Vi bør ha Stortingsvalg og Kommunevalg.

Dette vil sikre demokrati, effektiv styring og identifiserbare styringsenheter for innbyggerne.

Norge er et antikvariat, styringsmessig sett. Norske kommuner er inkompetente og puslete. Små kommuner baserer seg på et inntektssystem som favoriserer de små kommunene.

Kommuner er ikke små, «stakkarslige» mennesker som krever omsorg og vern! Vi må begripe forskjellen på individer og organisasjoner. Kommuner upersonlige konstruksjoner redskaper for mennesker som bor i dem. De skal fungere godt og effektivt. Og desto bedre de fungerer desto mer blir folk interessert i deres gjøren og laden. Så vil også valgdeltakelsen kunne stige.

Regjeringen og Senterpartiet er fullstendig på villspor med sin region-opplegg. Ned med det! Styrk kommunene! Lag en skikkelig reform der alle grenser sal tegnes på nytt, basert på et sentral-prinsipp og et arbeids- og bofellesskapsprinsipp.

Gevinsten er både mer fornøyde tjenestebrukere, mer engasjement og milliarder av kroner årlig.


Publisert

i

av

Stikkord: