Sykefravær

Svar til Jokkes kommentar til innlegget Arbeidslivet:

Alle bedrifter, ikke bare “privatbedrifter” trenger gjøre mer for arbeidsmiljøet og sørge bedre for sine ansate på lang sikt. Så lenge det er et potensiale for å gjøre mer på det planet så bør bedrifter ha større økoniomisk ansvar for langtidsfraværet enn i dag. Slik det er nå så koster det en bedrift null etter at 16 dager har gått. Noen synes tilmed det er greit, for de blir slik kvitt en ansatt. Etter en tid (diskutabelt) bør imidlertid grensen gå, der Folketrygden overtar helt.

Forøvrig er det ikke noe prinsippielt nytt at arbeidsgiver betaler sosiale utgifter for ansatte. Hele ordningen med arbeidsgiveravgift er basert på dette, foruten dagesn egenbetaling i 16 dager.

Men vil man virkelig gjøre noe med langtidsfraværet må årsakene mye større grad utforskes, og virksomme tiltak settes inn. Her er mye ugjort, spesielt på måten helsevesenet behandler folk. I dag er det altfor ofte kun piller og sykemelding. Noen grep på statsbudsjettet er nesten uten virkning, om enn ikke nødvendigvis i gal retning.

Når det gjelder møte- eller registreringsplikt, så skal dette for all del brukes positivt, f.eks til å sikre at man tar eller får nødvendig behandling og trening. Et krav til dokumentasjon av sykdom finnes allerede som en selvfølge, uten at man kaller det mistenkeliggjøring. Spesielt ved utbrenthet of ved uspesifikke lidelser er dette viktig, da det her ofte også er psykiske faktorer. Her skriver jeg dels av egen erfaring også. Det kan tenkes egne fraværssentra hvor sykmeldte, men “transportable”, følges opp. Dette er nye tanker, men det mener jeg er verdt å tenke. Vi er inne i en meget tragisk utvikling, der vi har ett av verdens beste helsevesen, verdens “beste” sykepengeordning og verdens høyeste sykefravær. Det er jo helt borti natta, og krever mye forskning, utprøving av metoder og generell nytenkning. Det er ikke lett å lære av andre lands erfaring og forskning her, så dette må Norge i stor grad sørge for selv.

Se ikke “privatiseringsspøkelser” overalt, når det er åpenbart at god gammel “statligfisering” ikke virker. Velferdsstaen har min fulle støtte som sådan, men den trenges virkelig å moderniseres når vi ser uheldige utslag.


Publisert

i

av

Stikkord: