Elendig offentlig service i kommunene

NettavisenFredriksstad Blad

Etter å ha flyttet internt i kommunen vill jeg finne ut når søpla, egentlig dunken for restavfall, ble tømt. Jeg visst at det var ukentlig og på forskjellige ukedager i ulike deler av byen, men hvilken dag skulle den tømmes på min kant av byen? Siden man er forpliktet til å bringe dunken helt frem til offentlig vei for at den skal bli tømt, så er dette vesentlig informasjon.


1. Først søkte jeg rundt på fredrikstad.kommune.no etter dette. Jeg fant sider om renovasjon med en del informasjon, men ikke dette.

2. Så ringte jeg det såkalte Servicetorget. Det ble lansert med brask og bram for en del år tilbake. Nå skulle det være lett å informasjon fra kommunen! Etter mye nøling, spørring hos kolleger og under tvil om de hadde oppfattet spørsmålet riktig – hvor var det du sa du bodde, igjen – fikk jeg et slags foreløpig svar. De skulle så ringe meg tilbake dagen etter.

3. To dager senere, uten å ha fått beskjed, ringer jeg igjen. Samme nøling, men svaret var under tvil: Torsdag.

4. Neste dag var nettopp torsdag, og allerede kvelden før satte jeg fem dunken. Da den fredag morgen ennå ikke var tømt så ringte jeg igjen. Etter like mye om og men, og under like mye tvil fik jeg samme svar. Torsdag. Akkurat da satt jeg ved vinduet og i det samme kom renovasjonsbilen og tømte dunken, mens jeg satt i telefonen. Jeg kunne da glatt svare: Det er nok feil. At det mer trolig er fredag enn torsdag. Da fikk jeg vite at de slett ikke hadde noen oversikt. Jeg måtte ringe sjefen for renovasjonsavdelingen, telefon så og så.

5. Selv om jeg da visste svaret, ringte jeg denne renovasjonssjefen. Selv der måtte han bla litt og kom opp med svaret, riktig svar. Jeg spurte så om det ikek var litt underlig at denne informasjonen var så vanskelig tilgjengelig. Vel, men jeg skulle ikke være i tvil om at **renovatørene** visste hvilken dag de kjørte ruta forbi meg. altså. Det var bare ikke systematisert slik at det var lett tilgjengelig, verken for dem eller servicetorget. Trolig hadde han måttet hente opp vaktlisten for renovatørene for å finne ut av dette. Men lovet å laget en tabell og tilgjengeliggjøre den for Servicetorget, i tilfelle andre skule spørre om det samme.

En gang for noen år siden, midt under Tall Ships Races her, så hadde det kommet opp skilt om begrenset parkering i gata jeg bodde, kun for beboere med P-kort. Etter en sjekk i avisene om ordningen fant jeg ut at trolig mellom 4-5000 biler, normalt parkert på gata, ville være berørt av ordningen i de tre dagene den skulle vare.

Jeg ringte så Servicekontoret, men der hadde de ikke peiling. Ble satt over de de som hadde med det å gjøre, og sa fra at jeg ikke hadde fått noe slikt P-kort i posten, og hvordan jeg kunne skaffe meg det. Det hadde ingen planer om å sende det ut og alle måtte komme innom å hente det. Ta med bilnummer, navn og adresse.

Som sagt så gjort, dagen før Tall Ships Races skulle starte. Jeg tok også med naboens bilnummer og tenkte gjør ham en tjeneste.

Hele operasjonen, med ti minutters venting på at vedkommende utsteder skulle bli ledig, og deretter venting på kontoret, for disse kortene var så nye og hun måtte ned på lageret for å hente dem, så fikk jeg utstedt ett til meg og min bil, og det var gått 25 minutter siden jeg ankom rådhuset. Men til naboen var det tvilsomt. Man måtte møte opp personlig!

Etter å ha spurt om hvordan de tenkte å skulle makte å skrive ut kort til alle, dersom alle tok dette på alvor og alle møtte opp her, så fikk jeg straks et til naboen også.

Jeg har flere eksempler på lager fra telefonhenvendelser, og om utrolig mye tid brukt på kommunens hjemmesider for å forsøke søke frem relevant informasjon via søkefunksjonen. Søker du på et ord finner den enten ingen ting eller tusen saksdokumenter fra de siste ti år hvor dette ordet er nevnt. Sjelden eller aldri relevant, *gjeldende* informasjon.

Ellers er det eksempler på at innbyggere må gå til sak mot kommunen for å få sin rett, bare fordi kommunen ikke engang har giddet lese de lovene som gjelder.

I kommunene er det ingen konkurranse om å gjøre ting mest mulig kompetent og profesjonelt. Det er en middelmådighetskultur der man som regel regnes med å slippe unna med en beklagelse når ting ikke fungerer. Hvis ting fungerer sånn passe, og de ansatte ikke lager bråk, så holder det fint. Man har fått seg en kommunal sjefsjobb, og det forventes ikke mer.

Og her har Arbeiderpartiet hatt ordføreren og flertallet i 80 år, sånn rundt regnet. Vil du ha bedre kommunal service?

1. Bruk stemmeretten
2. Stem på lister og/eller personer som vil heve kvaliteten og profesjonaliteten, og gi deg muligheten til å velge bort det som er for dårlig, til fordel for noe annet.

Kvalitet koster kanskje for noen. Dårlig kvalitet koster alle.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Elendig offentlig service i kommunene”

  1. Alf Ivar avatar

    Jeg samstemmer med Knuts oppfordring. Bruk stemmeretten!

    Hørte en radioreklame på tur på jobb i dag, der Siv Jensen omtalte akkurat dette. Kommunene skal være JA-kommuner, der det skal være enkelt å få hjelp, og der utgangspunktet skal være at du får positivt svar på søknader osv. Kommunene er der for deg. Når du kommer med en byggesøknad, så skal du være sjefen.

    Tror det må til en holdningsendring.

%d bloggere liker dette: