Ja, tunnel mellom Østfold og Vestfold!

Høyre vil ha tunnel mellom Moss og Horten melder NRK.

Jeg republiserer herved noe jeg skrev i april 2003:

Dagens forbindelse over Ytre Oslofjord heter rv 19 og har en middels lang ferjestrekning mellom Moss havn og Horten havn. Den forbinder, som så mange andre viktige tverrveier på Østlandet, de to store, nemlig E6 og E18. Trafikken er stor og stadig stigende. Ferja bruker ca 30 minutter og med billettstans, ferjekø ombord- og avstigning, samt køkjøring i Moss og mellom Horten og Barkåker, tar det som regel en drøy time og komme seg fra E6 til E18, eller omvendt.

I begge ender bygges nå E6 og E18 ut til firefelts motorveier.

Følgende utbedringer er planlagt:

Moss: Moss sentrum er svært plaget av gjennomgående (tung)trafikk ned til ferjeleiet. Ny trase fra E6 ved Årvollkrysset (Moss syd, Rygge) til Moss havn, for det meste i tunnel. Det er strid i Moss om bompengefinansiering av denne ved bom i Moss. Horten vil ikke ha bompenger på ferja uten at også Horten for sin del av pengene, må vite.

Ferjetilbudet: Det skal nå ut på anbud. Det skal eventuelt bli store, nye ferjer med avgang hver halvtime det meste av dagen.

Horten: Utbedringer og flytting (?) av ferjeleiet noen meter lenger syd (?).

Borre kirke – E18: Ny trase fra Borre kirke over Skoppum til nytt kryss med ny E18 ved Undrumsdal (dagens rv 306). Dette eliminerer en overbelastet og trafikkfarlig strekning langs rv 19 mot Barkåker.

Jeg skrev i november 2000 om en tunnel mellom Østfold og Vestfold. Deler av debatten her finnes på Google.

Nylig skrev Audun Nordbotten denne artikkelen i Teknisk Ukeblad

Her tar han sterkt til orde for en slik tunnel og kommer med en del interessante tall. Jeg kan tilføye at prosjektet ble seriøst vurdert for ca 8-10 år siden og det var ikke noe spesielt avskrekkende ved det, men finansiering er alltid avgjørende. Delvis druknet vel saken den gang i flyplassdebatt og ny forbindelse ved Drøbak, noe som i grunn har svært lite å bety for denne saken. En utbygging av E6 og E18 var også den gang satt langt foran en slik forbindelse. Disse utbyggingene nærmer seg nå fullføring (få år) og tunnelen mellom Østfold og Vestfold kan igjen bli aktuell.

Som nevnt i 2000 mener jeg en slik tunnel kommer best til sin rett ved å ta av fra E6 ved Råde, krysse nord for “pollen” ved Larkollen og ta ned et sted mellom Larkollen og Fuglevik. Der kan den dreie svakt sydover under fjorden mot nordenden av Slagentangen og videre over til Barkåker og E18. Selve fjordkryssingen vil bli ca 7 km pluss 1 km nedstigning i hver ende.

Kravet til sikkerhet bør tilsi dobbel tunnel med fire felt. Eventuelt kan det bygges jernbane samtidig og dybdeforholdene tillater. En ringbane rundt Oslofjorden skulle kunne bli interessant både for regularitet og reisetider, samt et nytt tilbud i Norges mest folkerike region, kanskje den eneste region der jernbanedrift har noe for seg i dag.

Jeg slutter meg herved både til Audun Nordbotten, meg selv fra 2000 og fra 2003, og til Østfold og Vestfold Høyre. Se også til Danmark, hva man der har gjort med bruer, og til Vestlandet, hva man der har fått i med bruker og tunneler, som Rennfast (fra 1992). En slik forbindelse kan bli en glimrende kampsak, og noe som kan gjøre Ytre Oslofjord til en sterk region med nye muligheter for næring og arbeidsplasser, samt at det er en nasjonal og skandinavisk sak som vil redusere transportkostnadene.


Publisert

i

av

Stikkord: