Kaster bort 300 helsemillioner

Sykehusdrift

Dagens it – – Kaster bort 300 helsemillioner.

Det norske helsevesen er et overfinansiert system som koster oss 90 – 100 milliarder årlig. Problemet er ikke at pengene styrer. Problemet er at de overhode ikke styrer, spesielt sett relativt til hva man får igjen for dem.

Det somles ikke med innføring av moderne IT i helsevesenet. Det er total ignoranse fra topp, ved helseministeren, ned til sykehusledelsen. Man har hatt minst 20 år på seg til å digitalisere og koble seg sammen i nettverk. Dette vet jeg en del om, da jeg var involvert i slikt alt på slutten av 80-tallet.

Men man vil heller sende disketter med Posten, i alle fall også neste år. Man har visst at en dag kommer syndfloden, og man må gjøre noe alvorlig, men har håpet å trå vannet så lenge som mulig. Og går det galt, som man vet det gjør, så kommer staten med mer.

Såpass kjenner jeg vesenet, etter å ha jobbet der i nær 20 år. Det er alltid noe pasientnært, f.eks en ny stilling, som prioriteres, for så tror man at man er på lag med fremtiden. I virkeligheten har man både saget av den gren man sitter på og gravd et sluk.

Hvis penger virkelig hadde betydd noe så hadde helsevesenet vært dobbelt så effektivt, hurtig og moderne. Å sette pasienten i sentrum har i tjue år vært et skalkeskjul for å la være å ta tak i det grunnleggende. Som om man noen gang får behandlet “ferdig” alle pasienter, før man så skal ta tak det som må gjøres, de investeringer som må skje.

Verken Sylvia Brustad eller Bjarne Håkon Hansen har skjønt bæret av hva som feiler helsevesenet. Dermed fortsetter hundrevis av millioner å rulle til det man ikke ser, og forsinkelser og rot rammer pasienter.

Helse-Norge må samles under en profesjonell organisasjon, og det må stilles tøffe krav, ikke bare at pasientene får det riktige og gode tilbudet, men at de får det på en effektiv og moderne måte, slik at pengene kan komme flere tilgode, eventuelt brukes på noe helt annet.

Det vi har aller mest råd til i Norge, og som vi kan ødsle penger på uten fare for inflasjon, er nettopp innkjøp av medisinsk utstyr og datautstyr. Det Norske Helsevesen burde være så lukrativt at selv Statens Pensjonsfond burde kunne investert litt. Helsevesenet lever i en liksom-verden der penger ikke betyr noe, skal ikke bety noe. Det er det som er katastrofen, derfor vi i dag ler av de tekniske løsningene som en sunn økonomisk virksomhet aldri hadde tillatt seg selv.

De glupeste hodene i helsevesenet er opptatt med å snyte NAV (Folketrygden), drive inn parkeringsbøter og marginalt bedre måter å flytte papirer på.

Helsevesenet er like konk som en norsk Terra-kommune eller en amerikansk boligbank, basert på unnlatelser. Det bare kalles noe annet. Og ingen tar ansvaret. Statsråden skal vel nå sette ned et utvalg igjen, med samme mandat som det i 1988.


Publisert

i

,

av

Stikkord: