Siv Jensen skjønner ikke hva EU er

Fakta om EUs tre «søyler»:

 1. Tollunion og et indre marked.
 2. En felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 3. Et politi- og strafferettslig samarbeid.

Første punkt betyr blant annet at private aktører kan konkurrere likeverdig over landegrensene om oppdrag av en viss størrelse. Siv Jensen er såvidt jeg forstår for både konkurranse private aktører. Norge deltar i dette. Derfor kan f.eks en tysk entreprenør få oppdraget å bygge f.eks veianlegg i Norge. Skal slikt skje rettferdig over landegrenser kreves et felles regelverk. Dette bestemmes nå i detalj av EU. Norge må bare godta disse, uten engang å få komme med innspill. Mener Siv Jensen det ivaretar norske interesser?

Andre punkt betyr at Europa gjør felles sak for en trygg verden, og hindrer soloutspill i en verden der europeiske liberale og demokratiske verdier mer enn noen gang trenger forsvares. Norge er IKKE med på dette, men Siv Jensen har jo ingen utenrikspolitikk. Skal hun like godt engasjere Jonas Gahr Støre som rådgivende utenriksminister?


Tredje punkt betyr blant annet at forbrytere forfølges og straffes effektivt over landegrensene. Dette er Siv Jensen garantert for. Norge er med på dette gjennom Schengen-avtalen, men igjen uten egentlig innflytelse på regelverket og betingelsene.

EU har både Europaparlamentet og en utøvende politisk kommisjon. I disse organene blir Norges betingelser på den internasjonale arena bestemt. Siv Jensen vil gjerne bli statsminister, men hva med en plass EU-kommisjonen, og hva med innvalgte europaparlamentarikere fra FrP?

Siv Jensen vil at det norske folk skal bestemme. Fint, men bestemmer vi, har vi rimelig innflytelse i dag, på de områdene EU utformer politkken, lager regelene og bestemmer betingelsene?

SV og Sp vil at Norge skal være et utenforland, et land for spesielt interesserte, der vi er oss selv nok, der vi kan dyrke illusjonen om et statsregulert, redelig og «snilt» marked, en særegen og naiv bistandspolitikk, et skikkelig «besserwisser»-land. Og et land der innbyggerne nærmeste er gisler for tildels en ekstrem og ignorant avgifts- og skattepolitikk, med høye tollmurer for alt utenlandsk «rask» og ond kapital. Og et bolverk mot en tildels, og inntil videre, noe dårligere arbeidsvilkår enn i Norge. Et land der staten vet best best for alle, der erfaringer gjort, eller problematikk oppstått utenfor Norge, er irrelevante for oss. En «skitt i Europa, leve Norge»-holdning.

Siv Jensen vil gjerne virke troverdig, ansvarlig og styringsdyktig. Det er hun ikke. Hun tør ikke engang ta stilling for norsk EU-medlemskap. Det kan være en viss prosent skeptiske, nåværende FrP-velgere, såklart.

EU-saken har vært Norges viktigste og mest kontroversielle sak i minst 40 år. Er det mulig at et stort parti i Norge ikke har et syn på dette?

Det Siv Jensen frykter mest av alt er en EU-debatt. Derfor heller komme med flest mulig utspill om andre saker, sørge for at «dagsorden» aldri blir EU, knapt noe utenrikspolitisk i det hele tatt.

Uten Høyre har ikke FrP nubbesjans i regjering. Utenriksdepartementet må trolig nedlegges midlertidig, Schengen- og EØS-avtalen, om vi da enda har den, førsøkt avviklet, inntil protestene reiser seg som en storm. Europa? vil Siv spørre. Vi er valgt til å styre Norge! Steng grensene, for dette «utlandet» vil vi ikke ha noe av her, ikke nå.

En dag vil Siv Jensen skjønne hva EU er, hva det betyr for Norge, og hvordan hele ideen om EU harmonerer med hennes syn på saker, men det er trolig årevis til åpenbaringen kommer.

Det vi må gjøre ved høstens valg er å satse på et Høyre som er soleklar i denne saken. Høyre vil medlemskap, ha debatt og så en ny folkeavstemning. Høyre er et parti. Høyre mener noe, Høyre vil noe. Siv vil ha velgere, og mener det som til enhver tid virker som det som skaffer velgere. Uten Høyre blir Siv Jensen gjort til latter, uansett oppslutning. Og det som kan skremme velgere tør ikke Siv Jensen mene noe om, om det er aldri så mye FrP-politikk i det.

Siv Jensen skjønner lite. Siv Jensen er et null uten et Høyre ved sin side. Om hun virkelig vil være med på styringen av Norge.

Selv har jeg lite imot det Siv Jensens parti faktiske har programfestet. Mye bra der, for en liberal og konservativ person. Jeg vil ha det gjennomført, og mer til, og på en klokere, universell og prinsippiell måte. Det er derfor jeg vil stemme Høyre. Alt det viktige, sunne borgerlige, ikke-sosialistiske, liberale, står nemlig også i Høyres program. Og Siv Jensen er for kunnskapsløs og sneversynt som statsminister. Siv Jensen holder ikke, som ikke engang kan mene noe om EU, og si det høyt. Siv Jensen er ingen leder, men rett og slett en ynkelig etterdilter i EU-saken. Underlig, hun som mener noe, og sterkt og tydelig, om absolutt alt annet.

Jeg velger meg Erna Solberg, det eneste solide og troverdige alternativet til Jens Stoltenberg. Erna tør!

Les Dagbladet, Erna Solberg og Dagbladet, Siv Jensen.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

8 kommentarer til “Siv Jensen skjønner ikke hva EU er”

 1. Høyrebloggen avatar

  Bra post, og ikke minst konklusjoner! 😀

 2. Birthe Taraldset avatar

  Dette må du få på trykk i en avis! For dette var en glitrende enkel fremstilling av et tema som mange forsøker å gjøre mer komplisert enn det egentlig er! Obligatorisk lesning!

 3. Rene avatar

  Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814
  Grunnlovens § 1. er Norges konstitusjonelle bærebjelke: “Kongeriget Norge er et frit, uafhengig og udelelig rige. “
  Se også Straffelovens § 83. og Straffelovens § 112
  Disse paragrafene taler for seg selv Hr. Bligger

 4. Rene avatar

  § 112
  Viser Erfaring, at noen Del av denne Kongeriget Norges Grunnlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes på første, annet eller tredje Storting etter et nyt Valg og kunngjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredje Storting etter neste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finne Sted eller ei. Dog må sådan Forandring aldri MOTSI denne Grunnlovs Principe, men ALENE angå Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitusjons Ånd, og bør to Trediedele av Stortinget være enige i sådan Forandring.
  En således vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives av Stortingets President og Sekretær og sendes Kongen til Kunngjørelse ved Trykken som gjeldende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grunnlov.
  Bemerk spesielt denne delen av loven:
  Forandring må aldri MOTSI denne Grunnlovs Principer, men ALENE angå Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser

  1. Knut Sparhell avatar
   Knut Sparhell

   Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

   Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

   Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en «fremmed makt», men oss selv.

   Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske. Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

 5. Rene avatar

  Så loven kan bare settes til side? og Ortodoks? er 17 mai ortodoks ?

  Bemerk spesielt denne delen av loven:
  Forandring må aldri MOTSI denne Grunnlovs Principer, men ALENE angå Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser

 6. Rene avatar
  Rene

  Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.
  ????
  Hvilke lover mener du er relevante her ?

  1. Knut Sparhell avatar

   Straffeloven:

   § 171. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes
   1. den, som mod bedre Vidende for Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed anmelder en strafbar Handling, som ikke er forøvet, eller foretager noget, der tilsigter at vække Mistanke om, at en saadan er forøvet, eller som medvirker hertil;

   § 227. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes.

   Jeg har stor respekt for de som er imot norsk EU-medlemskap, men dere som forsøker slå meningsmotstandere i hodet med Grunnloven har jeg bare forakt til overs for. Dra til helvete.

   Norges øverste organ er folket i Valgtinget, dernest Stortinget. Det vedtar det man vil vedta, herunder endringer i Grunnloven. Begrip det.