Dama til Storberget

Som jeg har skrevet om før så uttalte Janne Kristiansen – sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) – like etter 22. juli:

Vi har ikke lov til å legge inn noe i våre registre om personer som lovlig har betalt for varer de har fått innført til Norge

Dette var på bakgrunn av at PST hadde blitt informert via Tollvesenet, som igjen var informert via det internasjonale samarbeidsprosjektet «Global Shield», om at en nordmann hadde kjøpt kjemikalier fra Polen. Dette var kjemikalier (natriumnitrat) som kunne brukes til å lage en bombe.

sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST følgende i en epost til Bergens Tidende:

PST har anledning til å behandle opplysninger i inntil fire måneder uten at det stilles krav til formålsbestemthet, nødvendighet og relevans

Enten så kjenner ikke Janne Kristiansen hva PST har lov til og ikke har lov til, eller så var det en bløff, enten for å berede grunnen for ytterligere fullmakter eller som en ren ansvarsfraskrivelse.

Dette kommer i tillegg til at Janne Kristiansen også påsto at PST ikke hadde anledning til å «kartlegge» norske nettfora. Dette har for lengst vist seg å være feil. Man kan følge med, man kan gjøre notater for å se om det dukker opp grunner til å gjøre en mer formell registrering som sak.

Det hører med at at bare kort tid etter kjøpet av natriumnitraten kjøpte Breivik hele 150 kg aluminiumpulver fra samme forhandler i Polen, denne gangen levert i Sverige. Se artikkel på fvn.no

«Global Shield» skriver nå, i følge fvn.no, bt.no og NTB, i en rapport som ennå ikke er lagt frem, følgende:

Bombeangrepet i Norge i juli 2011 viser at en sterkere, mer enhetlig koalisjon av tjenestemenn i politi og tollvesen, utstyrt med nødvendige juridiske og kommunikasjonsmessige verktøy, kunne gitt et annet utfall.

Her det viktig å understreke kunne. Bare ABB er ansvarlig for bomben han utløste.

Men poenget her er i hvilket lys dette setter PST, som er den etat som må ha ansvaret for at en slik “koalisjon”, verktøy og kommunkasjonsrutiner fungerer. Altså: PST gjorde en kritikkverdig dårlig jobb, under ledelse av Janne Kristiansen. PST kunne kanskje ha avverget terroren om de hadde gjort en bedre jobb. Var det holdningen til, eller uvitenheten til, Janne Kristiansen som forårsaket at PST gjorde en dårlig jobb?

Siden PST har en helt spesiell rolle i samfunnet, men store fullmakter, er det helt grunnleggende å ha tillit til lederen. Også dette burde Kristiansen forstå og trekke seg.

Janne Kristiansen i sin tid ble ansatt fordi Storberget absolutt ville ha henne, framfor andre søkere. Hun var “dama til Storberget”. Jeg har siden den gang ment det var et dårlig valg.


Publisert

i

,

av