Kaotisk helg i Oslo

Ferdigstillingen av Bjørvikaprosjektet er et gigantisk skyvespill, der man flere ganger må flytte trafikken for å få bygget ferdig parseller og kryss. For Operatunnelen er dette nå siste forskyvning.

I Operatunnelen, der den nye Bjørvikatunnelens vestgående løp går over i den eldre Festningstunnelen, bygges Havnelagerkryssets del for vestgående trafikk (delen for østgående trafikk er jo forlengst ferdig og under trafikk). Der er tunnelløpet nå delt mellom en anleggsgrop bak en betongvegg (som i skrivende stund nå rives) og to smale kjørefelt med fartsgrense 50. For å ferdigstille alle tre felt i full bredde, gjennomgående 70, og klargjøre de fremtidige rampene, må vestgående løp i hele Operatunnelen stenges fra fredag kveld 11. mars kl 22 til mandag morgen 14. mars kl 6.

For trafikk fra Hamar/Lillestrøm over Furuset og Helsfyr (E6/rv 190), samt fra E6 Ryen, betyr det bare at man må over i østgående løp der den eldre Ekebergtunnelen går over i den nye Bjørvikatunnelen.

For trafikk fra Askim/Moss over Mosseveien (E18 syd), og som skal til Sandvika/Drammen (E18 vest) betyr det imidlertid en betydelig omkjøring:

  • Du kommer inn mot Grønlia på E18, og veien deler seg normalt i ett felt ned i Operatunnelsen og ett felt opp til rundkjøringen foran Ekebergtunnelens ramper. Førstnevnte er altså stengt og du må velge sistnevnte
  • I rundkjøringen tar du til høyre inn i tunnelrampen mot Ekebergtunnelen (altså først mot øst!), og holder høyre felt hele veien
  • Du tar naturligvis ikke av Svartdalstunnelen opp til Ryen, men fortsetter i samme høyre felt til du er helt ute av tunnelen, i Lodalen ved Kværner, og tar av der
  • Du kjører så rampen rundt, gjennom to rundkjøringer og inn på rampen som fører tilbake inn i Ekebergtunnelen, og så er du på rett vei igjen
  • Der legger du deg som normalt i midtre eller venstre felt mot E18 Drammen, under Bjørvika, men OBS på innsnevring og overkjøring til østgående løp omtrent der tunneltaket åpner for dagslyset

For alle som skal ta av opp til Vika (Vestbanekrysset) må man fortsette i motsatt løp helt ut til Filipstad, snu og følge Ring 1 tilbake.

Kart kjøremønster Bjørvika mars 2011

Kjøreråd til helgen: Kommer du fra syd/sydøst (E6/E18), og også selv om du skal direkte videre vestover på E18, kan det være best å unngå E18 Mosseveien inn mot sentrum. Følg heller E6 til Ryen. Derfra kan du enten kjøre ned i E18 Operatunnelen og følge strømmen/køen der, eller (trolig best) velge Ring 3 rundt byen til Fornebu eller E18 Drammensveien der.

Mandag morgen kl 06:00 er imidlertid alt klart, med tre gjennomgående kjørefelt i Operatunnelen, begge veier.

Aller siste brikke vil settes inn i Operatunnelen tidlig neste år, når Havnelagerkryssets nye ramper er ferdig. Da kan du kjøre av og på Operatunnelens vestgående løp også til/fra Sentrum S (danskebåtene, Kvadraturen, Festningen, Jernbanetorget, Oslo S). Køene ved rundkjøringen nedenfor Ekeberg vil da trolig være helt borte. Før sommeren blir også den nye brua, (Nordenga bru, en flott stålbru) over jernbanesporene ved Oslo S, ferdig og satt under trafikk (ny del av Ring 1), noe som vil ta unna trafikken mot Biskop Gunnerus gate/Schweigaardsgate/bussterminalen/Storgata/Akersgata og hele Sentrum N.

Køproblemene i denne beryktede og utskjelte rundkjøringen ved Ekebergskrenten vil forøvrig bedre seg betydelig allerede torsdag 24. mars i år når nye Sørenga bru åpnes, og trafikken inn mot Oslo S fra øst, og mot det gamle Bispelokket (rv 4), får flere felt og langt bedre flyt.