Brukte 30 205 kroner pr. innbygger på kommuneadministrasjon

Forskjellen på kommunenes administrasjonsutgifter er enorm. Her er oversikten.

Kilde: Brukte 30.205 kroner per innbygger på kommuneadministrasjon

Dette er hvorfor vi trenger en kommunereform. Det å slå sammen store eller midels store kommuner er ikke så viktig, ei heller at vi får færre kommuner, men det som er viktig er å integrere de små med en større nabokommune.

Utsira er et eksempel. Det bor mange velstående familier der, og de betaler flust med skatt. Men mer enn 30 000 kroner, pr innbygger, liten og stor, går med til selve administrasjonen av kommunen. Det kan bety ca 100 000 kroner pr. husstand!

Små kommuner er ikke «liv laga» i det den norske velferdsstaten.


Publisert

i

av

Stikkord: