Stikkord: fellesskapet

  • Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

    Arbeider du i en bedrift? Synger du i kor? Driver du idrett i et idrettslag? Har barn i barnehage eller på skole? Er du engasjert i Røde Kors eller annen frivillig organisasjon? Organiserer du by- eller bygdefester eller kulturfestivaler? Utvikler du programvare gjennom systemer for samarbeid? Aksjonsgruppe for bedre skolevei? Kort sagt, deltar du i…

  • Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport

    Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport. Dette forteller oss at de rødgrønne prater om “privatisering” mot bedre vitende. Det foregår overhode ingen “privatisering”, ei heller noen omfattende konkurranseutsetting, slik vi kaller det, i sin alminnelighet. Det som skjer i Norge er en storstilt “kommunalisering” av virksomhet. Veksten innenfor kommunene er altså mye større enn…

  • NAV, fellesskapet og SV

    Jeg har tidligere skrevet kritisk om NAV. Jeg har etterhvert kommet til at NAV-reformen, uansett gode intensjoner, neppe burde vært satt i gang nå, ikke uten bedre forberedelser. NAV er en katstrofe. Nå vil SV slå sammen Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Kystverket til én stor transportetat! Stakkars Vegvesenet, som ennå forbereder overgangen til utvidede regionale veiforvaltninger…