Stikkord: FrP

  • Skillet mellom liv og død

    Den 17. juli 2006 skjedde en trafikal katastrofe på E39 som forandret livet på det mest brutale for en liten familie med to voksne og tre barn. Begge foreldrene og ett av barna omkom i katastrofen, og ett barn ble hardt skadet. I dag sitter 2 barn uten mor eller far, og uten sin lillesøster.…

  • Snikislamisering?

    Ville innføre shariaråd i Norge: Fremskrittspartiet. Etter gjennomlesning av samtlige saker er det klart dette dreier seg om enkelte krav og forslag, og at knapt noe er gjennomført. Unntak for et grisebilde som ble fjernet, og at en enkelt skole har innført kjønnsdelt svømmeundervisning. Det foregår med andre ord overhode ingen “islamisering”, slik FrP definerer…