Frita det såkalte Jernbaneverket, og Kleppa må gå av

I skrivende stund er det full stopp på både Gardermobanen og Hovedbanen, fordi det på disse banenes felles stasjon Kløfta er det feil på signalanlegget.

Feil på signalanlegget er nå en ukentlig affære, med tilnærmet full stans i togtrafikken rundt Oslo i timevis. Jeg tør ikke gjette på på hva de samfunnsmessige kostnadene ved dette er, men det er trolig flere milliarder årlig, med nåværende «takt» på signalfeilene.

Folk flest og media skyter for mye på NSB. NSB er et togselskap og driver ikke jernbanen. NSB kjører tog, når de kan. Også informasjonen på stasjonene, til de reisende, ved driftsavvik, er Jernbaneverkets ansvar.

Selvsagt hender det at det er NSB som er årsak til problemer, f.eks feil ved togene. Likevel er det meget sjelden i forhold til signalfeil på banestrekningene. Hvis bussene står når veien er stengt, og det ikke er egnede omkjøringsmuligheter, så skyter man selvfølgelig ikke på busselskapet, men Vegvesenet. Ikke la NSB i helt fred, men krev heller at NSB stiller langt tøffere krav til Jernbaneverket og får togene i gang.

NSB bør nekte å betale for tilgang til banenettet når problemene påfører selskapet og deres kunder slike påkjenninger.

Det hele og fulle ansvaret ligger, sett fra velgerne og kundene, via «vårt» organ Stortinget, hos samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun mesterer ikke oppgaven å få skikk på jernbanen, og klamrer seg til at Jernbaneverket, underlagt hennes departement, skal forbedre seg. Hun har lovet at det skulle bli bedre, men det har det ikke. Det blir bare verre.

Sett driften av jernbanenettet mellom Oslo, Drammen, Hamar og Moss på haste-anbud i Europa, få inn et skikkelig selskap som kan signalanlegg og jernbaner. Det får koste det det koste må. Og det må skje under en annen samferdselsminister.

Det såkalte Jernbaneverket har vist seg udugelig så mange ganger nå at de må fritas for oppgaven med banene rundt Oslo. «Jernbaneverket» har nå null tillit. Kleppa har nå null tillit. Vi kan ikke ha det slik.