Stikkord: muslimer

  • Snikislamisering?

    Ville innføre shariaråd i Norge: Fremskrittspartiet. Etter gjennomlesning av samtlige saker er det klart dette dreier seg om enkelte krav og forslag, og at knapt noe er gjennomført. Unntak for et grisebilde som ble fjernet, og at en enkelt skole har innført kjønnsdelt svømmeundervisning. Det foregår med andre ord overhode ingen «islamisering», slik FrP definerer…