E6 i Østfold åpnes i dag

I dag åpner ny firefelts motorvei E6 i Råde, mellom Rygge grense og Åsgård (Missingmyr, avkjøring Svinndal/Råde). Dette er en virkelig stor veibegivenhet!

 • Strekningen er 8,7 km lang
 • De siste 15 årene har hele 29 mennesker blitt trafikkdrept på strekningen
 • Veibredde 26 meter (3 m smalere midtrabatt enn dagens fullstandard, noe som kompenseres med rekkverk)Fartsgrense 100 km/t fra åpningen
 • Årsgjennomsnitlig trafikk ca 22 000 kjøretøy/døgn, stadig økende
 • To ombygde toplanskryss
 • En viltovergang og en reptilundergang
 • Ny veibelysning med sikkerhetsmaster i midtdelerenByggeperiode 2004-02 til 2005-11.
 • Alle de «doble» bruene fra begynnelsen av 70-tallet er beholdt og forsterket. Fremsynte veiplanleggere dengang, som planla og fikk bygget bygget noe som skulle trengs først mer enn 30 år (!) frem i tid.

Dette innebærer:

 • E6 gjennom Østfold er halvferdig nå
 • Det er sammenhengende motorvei fra Oslo til Åsgård, med unntak av noen få km nord for Vinterbru, men den delen har hjelp av E18 til å ta trafikken, inntil ny tunnel er klar der ca 2009
 • En mye tryggere vei, liv spares og penger spares derfor også
 • Langt bedre fremkommelighet, herunder et par innsparte kjøreminutter
 • Slutt på forstyrrende veiarbeider på akkurat den strekningen, men de kommer nå for fullt syd for denne

Historikk:

Det startet altså på 60-tallet da strekningen ble prosjektert med fire felts bredde og siden, på begynnelsen av 70-tallet, bygget som motorvei B.

De mange ulykkene, den dårlige fremkommeligheten og den sterkt økende trafikken fikk bilister og politikere til å starte et løp en gang i 1997. Da E6 gjennom Follo sto ferdig til Østfold grense i 1999 ble presset ekstra stort for å videreføre denne.

Det ble startet folkeaksjoner og Østfold-politikere på kommune-, fylkes og riksplan, og av de fleste farger, støttet opp og bragte saken frem til en Østfoldpakke, fase 1, som ble endelig vedtatt av Stortinget i februar 2000. Dette innbar delvis bompengefinansiering.Denne pakken ble så vedtatt forsert et par år senere, under Skogsholm, hvor Svinesundforbindesen ble trukket ut og finansiert med en ekstra bomstasjon der.

Videre: De neste par km åpnes allerede om et år, ned til Solli.

Resten åpnes i 2008, først Årum-Solberg, trolig om våren, deretter resten, inkl. utvidet Sandesund bru, ca til juletider det året.

Jeg gratulerer alle østlandske bilister, og den norske veitransportnæringen og Østfoldbilister spesielt, med denne store dagen.