E6 i Østfold åpnes i dag

I dag åpner ny firefelts motorvei E6 i Råde, mellom Rygge grense og Åsgård (Missingmyr, avkjøring Svinndal/Råde). Dette er en virkelig stor veibegivenhet!

 • Strekningen er 8,7 km lang
 • De siste 15 årene har hele 29 mennesker blitt trafikkdrept på strekningen
 • Veibredde 26 meter (3 m smalere midtrabatt enn dagens fullstandard, noe som kompenseres med rekkverk)Fartsgrense 100 km/t fra åpningen
 • Årsgjennomsnitlig trafikk ca 22 000 kjøretøy/døgn, stadig økende
 • To ombygde toplanskryss
 • En viltovergang og en reptilundergang
 • Ny veibelysning med sikkerhetsmaster i midtdelerenByggeperiode 2004-02 til 2005-11.
 • Alle de “doble” bruene fra begynnelsen av 70-tallet er beholdt og forsterket. Fremsynte veiplanleggere dengang, som planla og fikk bygget bygget noe som skulle trengs først mer enn 30 år (!) frem i tid.

Dette innebærer:

 • E6 gjennom Østfold er halvferdig nå
 • Det er sammenhengende motorvei fra Oslo til Åsgård, med unntak av noen få km nord for Vinterbru, men den delen har hjelp av E18 til å ta trafikken, inntil ny tunnel er klar der ca 2009
 • En mye tryggere vei, liv spares og penger spares derfor også
 • Langt bedre fremkommelighet, herunder et par innsparte kjøreminutter
 • Slutt på forstyrrende veiarbeider på akkurat den strekningen, men de kommer nå for fullt syd for denne

Historikk:

Det startet altså på 60-tallet da strekningen ble prosjektert med fire felts bredde og siden, på begynnelsen av 70-tallet, bygget som motorvei B.

De mange ulykkene, den dårlige fremkommeligheten og den sterkt økende trafikken fikk bilister og politikere til å starte et løp en gang i 1997. Da E6 gjennom Follo sto ferdig til Østfold grense i 1999 ble presset ekstra stort for å videreføre denne.

Det ble startet folkeaksjoner og Østfold-politikere på kommune-, fylkes og riksplan, og av de fleste farger, støttet opp og bragte saken frem til en Østfoldpakke, fase 1, som ble endelig vedtatt av Stortinget i februar 2000. Dette innbar delvis bompengefinansiering.Denne pakken ble så vedtatt forsert et par år senere, under Skogsholm, hvor Svinesundforbindesen ble trukket ut og finansiert med en ekstra bomstasjon der.

Videre: De neste par km åpnes allerede om et år, ned til Solli.

Resten åpnes i 2008, først Årum-Solberg, trolig om våren, deretter resten, inkl. utvidet Sandesund bru, ca til juletider det året.

Jeg gratulerer alle østlandske bilister, og den norske veitransportnæringen og Østfoldbilister spesielt, med denne store dagen.


Publisert

i

av

Stikkord: