Kategori: Samfunn og politikk

 • «Dødsveien» har blitt en av landets tryggeste – NRK Østfold

  «Dødsveien» har blitt en av landets tryggeste – NRK Østfold

  Siden nye E6 gjennom Østfold sto ferdig i 2008, har seks personer mistet livet. I fire av dødsulykkene var det et enslig kjøretøy som kjørte av veien. I 2017 og så langt i 2018 er antallet dødsulykker null. Dette har skjedd samtidig som at både farten og trafikken har økt kraftig. For to år siden…

 • Paris — Strasbourg

  Paris — Strasbourg

  Mellom Paris, sentralt i det nordlige Frankrike og Strasbourg i det helt nord-østlige Frankike, er det 491 kilometer, omtrent som Oslo — Bergen. Den 20. juni reiste vi fra Paris Gare l’Est kl 09:25 og gikk av toget i Strasbourg allerede kl 11:11, en reisetid på kun 1 time og 46 minutter! Denne turen tok…

 • Brukte 30 205 kroner pr. innbygger på kommuneadministrasjon

  Forskjellen på kommunenes administrasjonsutgifter er enorm. Her er oversikten. Kilde: Brukte 30.205 kroner per innbygger på kommuneadministrasjon Dette er hvorfor vi trenger en kommunereform. Det å slå sammen store eller midels store kommuner er ikke så viktig, ei heller at vi får færre kommuner, men det som er viktig er å integrere de små med…

 • Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert

  Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert

  Statens vegvesen er ferdig med rehabiliteringen av Rånåsfoss bru i Akershus. Brua ble opprinnelig bygget i 1927, og fungerer i dag som en gang- og sykkelbru over Glomma. Kilde: Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert – Vareveger.no Dette er min barndoms underverk. Den, og det faktum at min far (1915-1998) var ingeniør, har nok sin soleklare betydning…

 • Kirsti

  Kirsti

  https://optimalassistanse.no/2015/kirsti-cath-dahle-er-dod-1/ Historien om oss (et lite utdrag) Min første kontakt med Kirsti skjedde på nettet, i en prategruppe på nettet, november 1997. Kirsti fortalte etterhvert at hun hadde en medfødt svekkelse i musklene, kalt Spinal Muskelatrofi (SMA) som gjorde at hun hadde behov for å benytte rullestol og en del menneskelig assistanse for daglige gjøremål.…

 • Cattle Management

  Cattle Management

  “Cattle Mangament” eller kveg-hold er kjøtt- melkebondens fag. Bonden bestemmer når dyra skal ha for, når de skal ut på beite, når de skal melkes, vaskes, vaksineres, insemineres og når det er tid for slakt. Bonden vet hva som er best for dyra og kanskje mest hva som er best for produksjonen. Så han bestemmer.…

 • Rasjonalitetens jernbur

  Helse- og omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune fra Lillehammer arbeidet en periode i et kommunalt arbeidslag som blant annet sto for hjemmehjelp til den fysisk funksjonshemmede Anders Gjestvang. Anders er forøvrig frisk, spesielt mentalt og kognitivt, for man tro, da han driver et firma med mange ansatte. Så skjedde det at Hilde og Anders forelsket seg.…

 • 110

  110

  I sommer økte Vegvesenet fartsgrensen på noen nøye utvalgte motorveistrekninger fra 100 til 110 km/t. For meg betydde det at når jeg holdt ca 110 mellom Årum og Svinesund kjørte jeg helt lovlig. Enda oftere kjører jeg E6 Årum-Oslo. Nå kan jeg også holde 110 fra Solli til Moss Syd helt lovlig. Om litt også…

 • Gratulerer Vestfold

  Gratulerer Vestfold

  I morges åpnet endelig ombygget E18 mellom Tønsberg og Sandefjord (Gulli-Langåker). 25 km Utvidet fra 2 til 4 felt (enkelte strekninger hadde riktignok 3 felt før) Nye kryss med lange ramper og god kapasitet 26 meter total veibredde Nye miljøtunneler og bedre støyskjerming Gang- og sykkelvei langs parallellveien (fv 256 Raveien) Kostet ca 3,3 milliarder…

 • Stoltenberg, NATO, EU og Norge

  Stoltenberg, NATO, EU og Norge

  Jens Soltenberg, den gang han var AUF-leder, ville melde Norge ut av NATO. Jo, tidene forandrer seg. Men også folks holdinger, etter realpolitiske erfaringer. Venstresiden, spesielt de venstreradikale ønsker fortsatt Norge som “brobygger” utenfor “blokkene”, dengang da Warszawa-pakten eksisterte, som nå, med Putins Russland, altså av “internasjonalistiske” grunner, mot EU og NATO. Høyresiden, spesielt de…