Stopp og sov

Å bli trøtt når jeg kjører bil har jeg slitt med i 15 år, minst. Det er verken de lange eller de korte turene som er verst, men de mellomlange 50-150 km. Det er ikke nattkjøring og morgenkjøring som er verst, men ettermiddagen, gjerne etter en lang dag når jeg er på vei hjem.

Én ting har jeg lært meg, og det er hva som absolutt ikke hjelper:

  • Spille høy musikk (blir bare verre)
  • Åpne vinduene for mer frisk luft (blir bare verre)
  • Suge og tygge sterke pastiller
  • Hamre på rattet, pannen eller låret
  • Drikke, enten kaffe, brus eller annet
  • Fomle febrilsk med radioen, telefonen eller andre distraksjoner (farlig)
  • Nistrirre på veien med dødsforakt – jeg SKAL hjem (blir bare verre)
  • Holde øynene åpne med «tvang» fra fingrene eller andre idiotiske triks

Det er bare én ting som virker, og det har utrolig god effekt, nemlig å stoppe, finne en parkeringsplass (rasteplass, P-plass eller hva som helst utenfor veien), låse dørene, lene seg tilbake i setet og SOVE. Holder jeg på å sovne mens jeg kjører kan jeg sovne på sekunder om jeg bare tillater meg det i en god hvilestilling.
Fortsett å lese Stopp og sov

Damp

dampDen som damper røyker ikke. Ikke samtidig. Så langt nesten bare positive tilbakemeldinger, det lukter lite og plager lite. Men damping kan bli en like stor mani som røyking, så den fjerner ikke det elementet. Dampingen fungerer som en kombinert fysiologisk og psykologisk verktøy, i form av et substitutt, for røykere som vil redusere. Og det vil vi, mange.
Fortsett å lese Damp

Vestens «Killer apps»

NRK2 har vist den britiske dokumentarserien «Vesten – på veg mot stupet?», laget og presentert av historikeren, professor Niall Ferguson.

Dokumentarserien har spurt hvordan Vesten har kunnet dominere store deler av verden, og om det snart er slutt på det vestlige herredømmet. Serien har vært underholdende, intelligent og usedvanlig lærerik.

Det har vært en fryd å se og høre på denne usedvanlige formidlingsglade historikeren og fortelleren. Han har innrettet serien mot ungdom omkring 17-årsalderen, og spesielt brukt begrepet «killer apps», som om det var en slags nedlastbare oppskrifter i hvordan innrette samfunnet for la det utvikle seg mot mer velferd, bedre helse og høyere levealder spesielt, for hele befolkningen, sammen med frihet og demokrati. Dette er et språk ungdom kan forstå. På fagspråk kalles dette for institusjoner.

Disse «killer apps» er nå i høy grad «nedlastbare» for hele verden, og det er gjort meget stort omfang, spesielt i Asia. Men bare Vesten har ennå alle seks i bruk, eller har man det? Ferguson analyserer og forsøker også forklare noe av de endringene som har skjedd i Europa hva gjelder spesielt arbeidsmoral og sparing. Kan andelen troende protestantiske kristne ha noe med forskjellene mellom USA og Europa av i dag, og med likhetene mellom USA og Kina av i dag å gjøre?

Implisitt settes også finanskrisen, og spesielt gjeldskrisene i Sør-Europa, i fokus. Og aller viktigst er: Hva kan vi lære av historien, og hvordan bruke den kunnskapen til å løse menneskehetens utfordringer i dette århundret?

Les mer og få vite hvilke «killer apps» Ferguson har identifisert — resten av innlegget

Hva er det med Høyre?

Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til og ansvar for å forme sitt eget
liv er byggesteiner i Høyres samfunnssyn.

Samfunnet bygges nedenfra – med utgangspunkt i det enkelte menneske!

Der andre partier vil velge for deg, vil Høyre la deg velge. Sjelden ser vi dette så tydelig som i dokumentarfilmen «Brevet til Jens».

I skolen vil Høyre prioritere kunnskap, gjennom å å satse på lærerne, ikke kvantitativt, men kvalitativt. Det er bedre med én god lærer enn to dårlige! Frukt og varm mat i skolen er bra og ønskelig, men lærernes mulighet for etterutdanning er viktigere.

Helse- og omsorgssektoren i Norge er stor og svært mange nyter godt av tilbudene. Men svært ofte er tilbudet man får katastrofalt dårlig. Da bør man først prioritere å få opp kvaliteten i omsorgen slik at den fungerer som verdig omsorg. Der andre bare vil øke antallet «plasser» vil Høyre primært sørge for at de «plassene» som tilbys faktisk er god omsorg.

Funksjonshindrede personer trenger ofte slett ingen «omsorg», da de i hovedsak er friske mennesker med et «hinder». Her er Høyre for likestilling og funksjonshemmedes selvsagte rett til selvbestemmelse og et mest mulig fritt liv, som andre. Når funksjonshemmedes verktøy for et godt liv er å få hjelp gjennom personlig assistanse, fremfor en kommunal institusjon, så er valget lett for Høyre. BPA må bli et individuell rettighet for de som har krav på hjelp og assistanse. Dette er en likestillingssak fremfor alt.

Høyre vil dessuten helt klart ha flere, bedre og tryggere veier. Selvsagt. Det er noe nesten alle er opptatt av og anser som viktig i Norge i dag, med et av Europas mest elendige veinett. Dessuten vil Høyre satse sterkt på kollektivtrafikk, en gigantisk utbygging av denne, i og rundt de store byene i særdeleshet. Dette er fordi dette totalt sett er det som gir best fremkommelighet for alle, uansett hvordan man kommer seg fra A til B..

Mandag er valgdag. Det er for sent å våkne opp tirsdag og ønske du hadde stemt Høyre. Så stem Høyre mandag. Ikke nøl. Vi lover deg å holde fast ved det vi primært er opptatt av: Kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og bedre, tryggere veier.

Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport

Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport.

Dette forteller oss at de rødgrønne prater om «privatisering» mot bedre vitende. Det foregår overhode ingen «privatisering», ei heller noen omfattende konkurranseutsetting, slik vi kaller det, i sin alminnelighet.

Det som skjer i Norge er en storstilt «kommunalisering» av virksomhet. Veksten innenfor kommunene er altså mye større enn i arbeidslivet (det landbaserte) ellers.

Stadig flere står altså på kommunenes lønningslister. Ikke rart det er problemer i kommuneøkonomien, da lønn og sosiale utgifter alltid er den største kostnaden.

Kommunalt ansatte er ikke et problem, tvert om. De aller fleste gjør en nødvendig jobb. men når det er en slik eventyrlig vekst så må man se på hvorfor dette skjer. Det skjer i alle fall en vekst, og det er altså en løgn at ansatte i kommunene er truet av vekst innenfor privat virksomhet som har vunnet en konkurranse om å utføre tidligere kommunale tjenester. Når det skjer, er det unntaket, og et unntak som kun er med på å begrense den kommunale veksten ørlite.

Så hvorfor føler enkelte fagforeninger seg så truet av en viss konkurranseutsetting? Slapp av, dere vokser jo uhemmet! La heller private vise at de kan og vil. Både offentlige og private skal følge loven, altså spillereglene. De største synderne i så måte har hittil vært det offentlige, men det regner jeg med blir rettet på snarest. Sånn sett blir det en sunn konkurranse om å utføre best mulig tjenester på den mest mulig effektive måten.

Sammen skal vi sikre velferden, offentlig og privat i fredelig «kappestrid». Om det så betyr at veksten i kommunalt ansatte avtar en smule.

Staten som lovbryter

50 000 lovbrudd avdekket i Helse Sør-Øst – TV2

Lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontor

I en rettsstat er Staten også underlagt lovene, de samme lovene, som andre «subjekter», så som selskaper og enkeltpersoner. Norge er en rettsstat, eller liker å betrakte seg som det.

Adecco har blitt sagt opp av flere kommuner etter brudd på Arbeidsmiljøloven. Vel å merke ikke på grunn av dårlig pasientbehandling eller dårlig «klient»-behandling slik Vestre Viken (Bærum Sykehus) eller Nav har gjort seg skyldig i.

Vestre Viken jukset grovt med ventelistene, til dels med tragiske utfall for enkelte. Man brøt loven med overlegg, i «vinnings hensikt» og systematisk over flere år. De slapp med en betinget bot. Fy, ikke gjør det igjen og bli bedre, ellers blir det bot å betale, altså.

Kan Helsedepartementet si opp Vestre Viken HF for brudd på loven? Nei, Vestre Viken HF er eid av Helse Sør-Øst RHF, som igjen er eid av Helsedepartementet selv. Måtte helseministeren gå av i skam? Nei. Kan statsråd Bjurstrøm si opp Nav, eller suspendere enkelte norske kommuner fra å drive sin sosialtjeneste, slik de nå driver under Nav? Nei. Kunne Oslo Kommune si opp Adecco Helse fra å drive Ammerudlunden sykehjem etter at brudd på arbeidsmiljøloven, på tross av at det var landets beste sykehjem, med særdeles fornøyde beboere og pårørende? Ja (og bra).

Store deler av norsk offentlig drift og forvaltning er lovbrytere, en slags organisert kriminalitet. Men loven gjelder ikke i praksis for det offentlige. Det offentlige er jo «godt» og bare vil oss vel. Når det offentlige sviker sine «kunder», ofte de svakeste i samfunnet, der det bare fordi budsjettene er for lave, men de gjør så godt de kan, liksom. Når et privat selskap gjør det bra og alle er fornøyd, inklusive de ansatte som får ta de vakter de vil ha og ønsker inderlig, så blir det ikke bare sagt opp av sin oppdragsgiver (vel og bra), men selskapet blir brukt til skrekk og advarsel, til frådende og unyanserte uttalelser fra politiske figurer som Kolberg m.fl, i en politisk kampanje fra landets regjeringspartier.

Det går et vannskille i politikken. Vi har en høyreside som legger vekt på demokrati betyr at landet skal styres med lov, rett og likebehandling, med samme lov, plikter og rettigheter for alle. Vi har en venstreside som legger vekt på demokrati at stat, kommune og visse interesseorganisasjoner (fagforeninger, bønder) skal styre slik de mener ting bør være, der det «offentlige» eller «fellesskapet» har rett og ellers hevet over lovene.

Symptomatisk i denne sammenheng er at LO er mot lovbestemt minstelønn fordi det vil svekke fagforeningene.

Betaler du ikke årsavgiften på din bli i tide slår staten hardt tilbake. Får du ikke det du har krav på fra f.eks Nav i rett tid, å du bare vente og får ingen kompensasjon, ikke rett til å ilegge Nav et gebyr for sen betaling.

Vi trenger et land bygget på likhet for loven og ansvar, ikke bare for personer men for alle «subjekter». Vi trenger et land der lovbrytere, personer eller organisasjoner i sin helhet, kan sies opp om de ikke følger avtalene som er inngått. Vi trenger å gjenreise rettsstaten Norge.

(OBS: Kommentarer som henger ut enkeltpersoner som ikke er politisk tillitsvalgte, f.eks ansatte i Nav eller helseforetak, blir ikke publisert her, så la være forsøke)

Adecco og Ammerudlunden sykehjem

Ansatte ved Ammwerudlunden sykehjemSelskapet Adecco Helse AS har innrømmet at de har latt personale (sykepleiere) arbeide doble vakter ved sykehjemmet, og det uten overtidsbetaling. Dette har ikke Oslo Kommune vært informert om. Adecco har brutt arbeidsmiljøloven og dermed også kontrakten med Oslo Kommune. Adecco Helse AS ble, etter at dette kom for en dag, sagt opp som leverandør og driftsansvarlig.

Samtidig vet vi at Ammerudlunden sykehjem har vært erklært som byens beste sykehjem og prisbelønt flere ganger.

Fortsett å lese Adecco og Ammerudlunden sykehjem