Kirsti

Kirsti Cath Dahle er død

Historien om oss (et lite utdrag)

Min første kontakt med Kirsti skjedde på nettet, i en prategruppe på nettet, november 1997.

Kirsti fortalte etterhvert at hun hadde en medfødt svekkelse i musklene, kalt Spinal Muskelatrofi (SMA) som gjorde at hun hadde behov for å benytte rullestol og en del menneskelig assistanse for daglige gjøremål. På 60-tallet betydde dette plassering på institusjon og dårlige utsikter til en langt liv, herunder svak forventning om å få utdannelse.

Kirsti gjorde forventningen til skamme, fikk utdannelse og kom seg ut av institusjonen hun bodde i som barn og tenåring. Hun ville leve sitt eget liv i slevstendighet. Hun arbeidet i mange år i Arbeidsformidlingen (nå NAV).

Hun ble en av de første i landet som fikk Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

Sommeren 1998 var vi, meg som nyskilt, og mine tre barn, sammen med Kirsti på ferie på Eidene på Tjøme. Det ble et vendepunkt for oss.

Sommeren 1999 flyttet jeg fra Haugesund til Fredrikstad, med ny jobb i byen og inn i felles enebolig, sammen med Kirsti. Samme sommer dro vi på biltur til Paris, og forlovet oss i Eiffeltårnet.

Kirsti etablerte dette året, sammen med andre, Prosjekt Libra. Dermed tilbake i jobb.

Sommeren 2000 giftet vi oss, med Nissa Nyberget med musikalsk innslag på festen etterpå.

Vi anskaffet vår første katt. Spesielt nevneverdig var huskatten Oscar, som forble vår felles katt helt til han døde i 2015. Siden har Kirsti vært lidenskapelig katteelsker. Det ble engasjement for rasekatter som Ocicat, Ragdoll og Abyssiner, samt andre.

Høsten 2001 ble vi imidlertid separert og flyttet hver til vårt, omtrent samtidig med at jeg ble oppsagt fra jobben i en nedbemanning.

Våren 2002 gjenopptok vi likevel vennskapelige forbindelser, og reiste sammen til New York, da med separate rom.

I årene 2003 – 2008 gjorde vi en rekke reiser sammen, som til Sognefjorden, Hamburg, Strasbourg, Oldenburg, Steinkjer, Montreux, Toscana og Telemark.

Jeg har vært med Kirsti på Jungfraujoch 3500 meter i Sveits og på Gaustatoppen.

Vi har vært på utallige konserter med Roger Hodgson (Supertramp) og Simply Red.

Sammen med andre ble vi i 2009 enige om å etablere OptimalAssistanse. I selskapet har vi arbeidet mye sammen, diskutert, vært uenige og blitt enige, med det for tanke å sikre et selskap med en virksomhet og en grunnleggende filosofi som vi kunne være bekjent av. Jeg er svært stolt av hva vi etterhvert har fått til, gjennom medgang og motgang. Jeg er valgt til styreleder, men Kirsti har hele veien vært hovedeier og primus motor.

Arven etter Kirsti Cath

Independent Living Norge.

Arbedet som BPA-konsulent i ULOBA gjennom mange år.

Oss som er funksjonsulik flertallet. Det er ikke all ulikhet i menneskelige funksjoner passer å kalle «hemmet» eller «nedsatt», bare ulik flertallet. Ta «Saga Norén» fra «Broen» som eksempel, sosialt funksjonshemmet eller -ulik? Videre: En «bevegelseshemmet» er ikke funksjonshemmet så sant det ikke er installert trapper i veien for å nå døra, men da snarere selve bygningen som er «funksjonshemmet». «Independent Living» er ikke bare for BPA, men en grunnleggende rettighetskamp for alles selvbestemmelse i sitt liv og et samfunn tilgjengelig for alle, også de «ulike».

Kirsti har vært medlem og aktiv innenfor Foreningen for Muskelsyke og Norges Handikapforbund.

Kirsti Cath Dahle var en av Norges mest kompetente innenfor fagfeltet Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og således en attraktiv foredragsholder.

Kirsti Cath hadde et stort nettverk, fra foreldre til barn med assistansebehov, spesielt de med SMA, og opp til ledende politikere.

Kirsti var svært matinteressert. Kokeboka på nett ble etablert i 2004, og utvidet i 2008, med min hjelp.

Blogg.

OptimalAssistanse AS.

Kan en personlig assistent gi deg nye muligheter?

Ord fra meg

Takk for alt vi har hatt, delt, kranglet om, opplevd og skapt og ikke minst fått til sammen gjennom alle disse år, kjære Kirsti. Det var ikke det du kjempet mot gjennom et langt liv som tok deg til slutt, Kirsti, men dette, det som snek seg på fra uventet hold. Vel, så fikk du til slutt rett i at du ville ta farvel før meg, men, som vi nå vet, ingen kan forutse verken måten eller tiden. Men fy flate, du var tøff til det aller siste! Du har fått fred, og vi andre må forsøke forstå det skal være mulig å komme videre, uten deg. Det du har skapt vil og skal leve videre, i din ånd, så langt vi er i stand til å sørge for det. Vi er mange, mange som står i takknemlighetsgjeld til deg.

Kirsti Cath etterlater seg nær familie, som sin egen mor, sin brors datter, to søstre og deres barn og barnebarn. Min medfølelse i særdeleshet til dem, om enn hun også er et stort tap for mange andre ganske nærstående personer, meg selv så inderlig sårt inklusive her.

Jeg, som styreleder i OptimalAssistanse AS, vil understreke hvor stort tap hennes bortgang er for oss som bedrift, og den dype sorg som nå gjør seg gjeldende i styret, ledelsen og blant medarbeiderne. Likevel vet jeg at vi har kraft til føre videre den verdifulle arven etter Kirsti Cath Dahle. Hennes sjel er og forblir en del av selskapet vårt.

Jeg er sønderknust og nesten ute av stand til å fatte dette akkurat nå. Tanker går også til familien hennes, og mange andre som sto henne nær. Det er ikke til å begripe når noen plutselig ikke er mer.

Jeg er kjempestolt over å ha fått lære Kirsti Cath Dahle å kjenne, samt være en så nærstående venn i så mange år. Fred over hennes minne.

Sola: 5-6 minutter lengre dag, hver eneste dag, i disse dager

Molecule_Men_sun_riseDen 1. mars sto solen (i Oslo) opp kl 07:17 og gikk ned kl 17:44. Dagen var da kun 10 timer og 27 minutter lang.

Den 12. april står solen (i Oslo) opp kl 06:11 og går ned kl 20:27. Dagen blir da hele 14 timer og 16 minutter lang.

Det betyr nesten 4 timer lengre dag i løpet av snaue 6 uker, eller i snitt 5,7 minutter lengre hver eneste dag, nå omkring vårjevndøgn (som blir 20. mars 2015 kl 23:45).

Det er det jeg kaller en fantastisk årstid, med så store og raske endringer i lyset. Det er vår. Det er definitivt vår og det går faderlig fort. Nyt årstiden.

Å kunne fly med deg – et luftig nyttårsønske

Denne veien tar mæ dit vi va
Og te tid vi aldri meire kommer
Bildet som har åpna sæ i enden,
blande sæ med blåbærlyng,
og sommer
Vannet her ligg stille og forlatt
Ingen kaste steina,
lage ringa
Over kommer fyganes ei ørn
Kanskje e det du som har fått vinga
Ønske at æ også kunne fly
Kommet dæ i møte over vannet
Fløgge med dæ over land og by
Letta uten tanke på å lande
Denne veien tar mæ dit vi va
Og te dit vi aldri meire kommer
Bildet som har åpna sæ i enden
Blande sæ med blåbærlyng,
og sommer

Til alle de jeg har møtt i 2014, om du har fått vinger, fly bare ut over vannet og jeg kommer deg gjerne i møte der oppe, i 2015. Uten tanke på å lande.

Nattog til Lisboa – en vakker film for seniorer

Night Train to Lisbon 2013 PosterFra skoleavslutningstalen til romanfiguren, den portugisiske aristokraten og dommersønnen, senere legen, motstandsmannen og forfatteren, Amadeu do Prado, holdt under diktaturet i Portugal, en gang på begynnelsen av 70-tallet:

Jeg ønsker ikke å leve i en verden uten katedraler. Jeg trenger deres skjønnhet og opphøyethet. Jeg trenger dem mot verdens tarvelighet.

Jeg vil se opp mot lysende kirkevinduer og la meg blende av de overjordiske fargene. Jeg trenger deres glans. Jeg trenger den mot uniformenes skitne fellesfarge.

Jeg vil la meg innhylle i den syrlige svalheten i kirkene. Jeg trenger deres bydende taushet. Jeg trenger den mot det åndløse brølet fra ekserserplassen og det åndrike skvalderet til medløperne.

Jeg vil høre orgelbruset, denne oversvømmelsen av overjordiske toner. Jeg trenger det mot marsjmusikkens skjærende latterlighet.

Jeg elsker mennesker som ber. Jeg trenger synet av dem. Jeg trenger det mot den lumske giften i det overflatiske og tankeløse.

Jeg vil lese de mektige ordene i Bibelen. Jeg trenger den uvirkelige kraften i dens poesi. Jeg trenger den mot språkets forfall og parolenes diktatur.
En verden uten disse tingene ville være en verden jeg ikke ønsker å leve i.

Fra bestselgeren «Nattog til Lisboa» av «Pascal Merciers» (psevdonym), oversatt av Geir Pollen.

Fortsett å lese Nattog til Lisboa – en vakker film for seniorer

Rasjonalitetens jernbur

Helse- og omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune fra Lillehammer arbeidet en periode i et kommunalt arbeidslag som blant annet sto for hjemmehjelp til den fysisk funksjonshemmede Anders Gjestvang. Anders er forøvrig frisk, spesielt mentalt og kognitivt, for man tro, da han driver et firma med mange ansatte.

Så skjedde det at Hilde og Anders forelsket seg. Da det var et faktum informerte Hilde sin arbeidsgiver om forholdet og skiftet arbeidslag, slik at hun ikke lenger var på jobb hos Anders. Dette er helt etter boka. Det er åpenhet og det er slik det skal være.

Mens Hilde og Anders planlegger å flytte sammen går Lillehammer kommune til det skritt å melde saken til Fylkesmannen, som igjen melder dette til Statens Helsetilsyn.

Så skjer det utrolige etter noen måneders saksbehandlinng. Helsetilsynet «refser» Hilde for å ha innledet et forhold til en «pasient», fratar henne deler av autorisasjonen som omsorgsarbeider, pålegger henne streng egenrapportering til Helsetilsynet samt pålegger henne å gå til psykolog for å få behandling for måten hun knytter relasjoner til andre mennesker på.

Hilde har altså et psykisk problem, å kunne forelske seg, noe som trenger behandling, sier Helsetilsynet. Og forøvrig betrakter dette som om et overgrep er begått.

Det er klart at det som har et arbeide som omsorgsperson ikke skal ha et intimt forhold til den som mottar omsorgen. Det er ikke tvil om det. Det er dog ikke forbudt å forelske seg. Det krever bare at overordnede informeres og at omsorgsrelasjonen avsluttes straks.

Det gjorde Hilde. Det er slik det skal være.

Forfatteren Asle Toje har nettopp utgitt en bok som heter «Jernburet». Han sier i et intervju med Morgenbladet:

– Jeg har hentet uttrykket fra Max Weber. Han snakker om et rasjonalitetens jernbur, hvor det moderne menneskes liv i stadig økende grad formes av upersonlige systemer som er funnet opp og implementert av andre enn dem selv.

Byråkratenes diktatur slår til igjen. Jeg har tidligere skrevet om NAV. Vi trenger en regelstyrt forvaltning. Det er bare en ting som er verre en for mye byråkrati det og det er fraværet av byråkrati. Regler er dog aldri perfekte. De skal dessuten tolkes av mennesker. Dogmatisk tolkning av moderne regler og av gamle skrifter har vi sett tragiske utslag av.

Anders er intet «offer». Hilde er ingen forbryter. Begge er normale, mentalt meget oppegående mennesker. Ingen av dem har gjort noe galt. Likevel kverner deres «sak» gjennom det offentlige byråkratiet der hun blir betraktet som en slags overgriper og han som et offer.

Forelskelser lar seg ikke rasjonalisere eller forby. Det offentlige byråkratiet truer menneskeverdet til oss alle når det overreagerer på denne måten. Selvfølgelig er det «godt ment» og selvfølgelig er det paragrafer å henge dette på. Selvfølgelig er det likevel absurd. Selvfølgelig er dette trakassering. Selvfølgelig er dette et angrep, ikke bare på Hilde og Anders, men på alle mennesker, når man straffer positive egenskaper og handlinger, straffer de «irrasjonelle» følelsene som faktisk er en forutsetning for menneskehetens eksistens, nemlig kjærligheten.

Forelskelse er riktignok nærmest en psykotisk tilstand, og noe vi er utstyrt med fra naturen. Men skal vi så medisineres eller psykologiseres mot den? Det skjer sikkert i Nord-Korea, men her? Hva slags samfunn er det vi har skapt og vil vi ha det sånn?

Forelska seg i pasient – må gå til psykolog

Damp

dampDen som damper røyker ikke. Ikke samtidig. Så langt nesten bare positive tilbakemeldinger, det lukter lite og plager lite. Men damping kan bli en like stor mani som røyking, så den fjerner ikke det elementet. Dampingen fungerer som en kombinert fysiologisk og psykologisk verktøy, i form av et substitutt, for røykere som vil redusere. Og det vil vi, mange.
Fortsett å lese Damp

Stygg SMS-inkasso fra Kredinor SA

Jeg vil gjerne gjøre folk oppmerksom på følgende vedrørende inkassoselskapet Kredinor SA, med håp om at det får følger for selskapet og eventuelle andre ansvarlige, og at slikt ikke skal skje igjen mot tilfeldige ofre. Saken kunne ført til et gigantisk tap om feilen ikke var blitt oppdaget. Har man bare litt svake nerver må dette dessuten oppleves som trakassering. Jeg er forbannet, og vil ikke finne meg i sånt. Jeg er også opprørt over at kanskje svært mange andre har mottatt liknende meldinger.

Jeg har nedenfor fjernet nummer som kunne tenkes identifisere skyldneren.

Epost sendt Finanstilsynet i dag

Jeg vil gjerne gjøre Finanstilsynet oppmerksom på følgende:

7. august fikk jeg følgende 2 SMS til mitt nummer 90782614, avsender 57334667:

Sak (nummer fjernet her)
Denne SMS bekrefter inngått avtale og samtykke om
elektronisk oppfølging m/
Kredinor SA, Tlf 06900

Kredinor SA
Innvilget avdragsavtale.
Først forfall 30/08 13 kr
1.500,00. Deretter kr 1.500,00
pr mnd. Betales m/KID
(ørten siffer) til konto
(11 siffer)

Deretter fikk jeg flere påminnelser om å betale kr 1500,-, siste SMS mottatt 10. september lød derimot:

Kredinor SA
Avtalen er misligholdt og hele
kravet har forfalt til betaling.
Kr 52.469,00 betales til
(11 siffer) m/KID
(ørten siffer)

Fortsett å lese Stygg SMS-inkasso fra Kredinor SA

Den perfekte kveld 21. april 2012

Den norske artist jeg setter mest pris på er uten tvil Anne Grethe Preus. Den mat som er min livrett er thai-mat generelt, og Tom Yum-suppe spesielt. Sist lørdag fylte jeg 54 år. Ingebjørg og jeg tilbrakte helgen i Fredrikstad. Den lørdagskvelden ble bare absolutt perfekt, bare se:

Thai Market restaurant, Stortorvet i Fredrkstad

Kl 17:15 Singha thailandsk lagerøl

Kl 17:30 Tom Yum Kung

Sur-sterk suppe med kongereker, tomater, champignon, rødløk, sjarlottløk, galangal, kaffir lime og chili serveres med koriander og vårløk

Kl 17:45 Ped Yang Laat Nam Prik

Stekt and i sweet chili, servert med fyldig fersk pakistansk mango og ananas saus pyntet og toppet med friterte kaffir lime blader

Kl 18:00 Gaeng Garee Gai

Gul curry i kokoskrem med kylling, rødløk, purreløk, tomater, chili og cashewnøtter toppet med vietnamesisk vårløk

Kl 18:30 Norsk fatøl

Verdensspeilet kaffebar og konsertscene, Nygaardsgata i Fredrikstad

Kl 20:15 Anne Grethe Preus

«Av og til – av og til er én millimeter nok» og tolv sanger til

Konserten avsluttes ca kl 21:45. Les Fredriksstad Blads anmeldelse.

Tenuta Il Sogno – Bricco Soria Superiore 2005

Dette er en vin fra området Barbera d’Asti i Piemonte, helt nordvest i Italia. Vinen produsert på den norskdrevne vingården Tenuta Il Sogno, nærmere bestemt vinmarken Bricco Soria, en sydvendt skråning rett bak huset vindyrkerparet Eli Anne og Frode Refstad bor i. Druetypen i Piemonte er Barbera.

Historien bak innhøstingen av denne vinen i 2005.

Vinen skal nå straks drikkes til stek av lammelår. Jeg er meget spent på hvordan denne bursdagsgaven vil smake. Sjekk kommentarfeltet om en times tid for min vurdering av opplevelsen.

Du får ikke styre ditt eget liv så lenge vi bestemmer, hilsen de rødgrønne

President RooseveltÅ styre sitt eget liv, ikke være underlagt et institusjonsliknende regime for når man skal spise, drikke, sove, gå på do, gå på jobben, gå på kino, se TV, gå på restaurant, ta ferie også så videre bør være en ganske så selvsagt rett for alle, så sant du ikke er dømt til noe annet. Dette også for de som har en eller annen menneskelig funksjonsnedsettelse, som man sier, fysisk svekkelse, eller rettere, bare trenger assistanse fra et annet menneske for å oppnå dette.

Derfor ble ordningen med brukerstyrt, borgerstyrt eller selvstyrt om man vil, personlig assistanse innført for snart tjue år siden, etter en lang kamp for at menneskerettigheter også må gjelde funksjonhemmede, en kamp som føres ennå. Det er fastsatt i lov at alle kommuner må tilby slike ordninger, etter innvilgelse av et antall timer hjelp eller assistanse basert på den enkeltes behov. Men kommunen kan ennå, etter eget forgodtbefinnende, dårlig funderte økonomiske begrunnelser, eller annet, suverent bestemme om den enkelte skal få benytte seg av den ordningen som setter dem fri fra et kommunalt ledet «omsorgsregime» der man slett ikke har styringen selv. Man kan enten bli «institusjonalisert» på et kommunalt «hjem» eller faktisk i eget hjem, fordi man er født med eller uheldigvis har ervervet seg en nedsatt «funksjon». Det er folk som skal straffes som skal settes under et «regime», ikke de lovlydige og sakesløse.

Det foregår en kamp for slik rettighetsfesting, at alle som har et visst behov for assistanse, skal få styre den selv gjennom organisering av den som BPA. Den rødgrønne regjeringen nøler, tviler og trenerer denne saken, enda det etter tjue år med en «prøveordning» er soleklart at det fungerer. Dette dreier seg overhode ikke om økonomi, men om primært om menneskesyn. Dessuten lurer selvfølgelig spøkelset under, det private spøkelset, at om kommunene ikke klarer organisere dette selv så må de kjøpe tjenesten av -grøss- private selskaper. Og for SV er private selskaper ensbetydende med multinasjonale profittjagende uhyrer som bare er ute etter et sugerør i statskassa. Slik ofres titusener av menneskers soleklare rett for frykten for et spøkelse, og det gjøres knefall for privat-skrekken som råder der i gården, og langt inn i Arbeiderpartiet.

Jeg siterer stolt Peter Kuran, Fredrikstad Høyres topp- og ordførerkandidat, som skriver i dagens «Blåmandag»:

Alle opposisjonspartiene på stortinget, Høyre, KrF, V og Frp, går nå sammen om å rettighetsfeste BPA – brukerstyrt personlig assistent. Jeg mener det er helt nødvendig at vi i tillegg til samhandlingsreformen gir noen klare føringer om enkeltmenneskets rett til å forme eller påvirke sin egen hverdag. Frihet for og tillit til den enkelte er Høyres grunnlegende syn som bidrar til å forme samfunnet nedenfra. Det er derfor viktig at myndighetene i det videre arbeidet med samhandlingsreformen får noen retningslinjer i forhold til bruk av gode private løsninger i utformingen av tilbudet til den enkelte bruker.

BPA har isolert sett ikke mye med samhandlingsreformen å gjøre, men en rettighetsfesting nå betyr at staten i det videre arbeidet med reformen vil måtte forholde seg til en vedtatt pasient/klientrettighet som sikrer brukerens innflytelse! Dette er god Høyrepolitikk!

Det er pokker så god høyrepolitikk, det. Velferd dreier seg først og fremst om enkeltmenneskets situasjon, ikke om kommunen, Nav eller «felleskapet», et «fellesskap» som i hendene på de rødgrønne lett blir til «tvangsfelleskapet», med normerte leggetider og regulerte spisevaner, bare fordi man trenger litt assistanse til ting. Og det dreier seg om overføring av makt fra det offentlige til den enkelte, og det skremmer enhver rødgrønn, på flatmark.

Innlegget er også publisert på Politisk Kvarter.