Curriculum Vitae

Personalia

Portrett Navn: Knut Albert Sparhell
Født: 21.04.1958, Oslo
Sivilstand: Gift
Barn: 3 (f. 1986-1992)

Bosted: Torp, Borge, Fredrikstad, Viken
Postadresse: Roald Amundsens vei 130 B, 1658 Torp

E-post: knut@sparhell.no
Web: knut.sparhell.no/

Utdannelse

1965 – 1974 Manglerud Grunnskole, Østensjø bydel, Oslo.
1974 – 1977 Sinsen Videregående Skole, Oslo – Naturfaglinjen.
1977 – 1979 Oslo Ingeniørhøgskole – Kjemilinjen, studieretning for mikrobiologi-immunologi-patologi (MIP).
1981 – 1982 Stavanger Ingeniørhøgskole – Elektronikklinjen, fagretning medisinsk teknikk

Erfaring

2009 – Nettvendt, Fredrikstad (IT-ingeniør, WordPress, PHP, MySQL)
2009 – 2018 OptimalAssistanse AS, Fredrikstad/Sarpsborg (investor, medeier, styremedlem, IT-konsulent)
2003 – Nettvendt IT-ing Sparhell, Fredrikstad – Enkeltpersonforetak (utvikling og drift av Windows-applikasjoner (ordresystem), webapplikasjoner av alle typer, konsulenttjenester Windows/PC/nettverk)
2001 – 2003 Quality Assurance Systems, Fredrikstad – seniorkonsulent (programmering, utvikling, brukerstøtte)
1999 – 2001 Eurosoft Norge AS, Oslo/Fredrikstad – systemkonsulent (programmering, utvikling, brukerstøtte)
1995 – 1999 Medisinsk-teknisk Enhet, Teknisk avdeling, Fylkessjukehuset i Haugesund – avdelingsingeniør (medisinsk utstyr generelt, PC, nettverk lokalt)
1990 – 1995 EDB-avdelingen, Fylkessjukehuset i Haugesund – Systemkonsulent
1982 – 1990 Sentrallaboratoriet, Fylkessjukehuset i Haugesund – Avdelingsingeniør (kvalitetskontroll, service, EDB)
1979 – 1981 Institutt for Generell- og Revmataologisk Immunologi (IGRI), Rikshospitalet, Oslo – Laboratorietekniker.

Diverse kompetanse/erfaring

Web-publisering:

 • HTML, XHTML, CSS
 • ASP, PHP, IIS
 • XML, XSL, XSLT, RDF, RSS og beslektede teknologier
 • VBScript, JavaScript, WSH
 • CMS/blogg: WordPress, Drupal, Mambo, Joomla, Gallery, Electos
 • SOAP Web Services

Operativsystemer/programvare/database:

 • Brukererfaringer med DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 10/11 på PC og server. Herunder MS Office-programmer som Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Driftserfaringer med alle servere på Windows-platform.
 • Drifts- og brukererfaring med en rekke programmer knyttet til webutvikling, automatisering, epost, services.
 • Utviklererfaring med Visual DataFlex for Windows og Web, PHP, XML, XSL, ASP, WSH, AJAX
 • Drifts- og utviklererfaring med spesielt WordPress, men også noe Joomla, Drupal og Electos
 • Erfaringer med databasene MS SQL Server, MySQL, Pervasive SQL, Sybase, Access (MS Jet), DataFlex Embedded
 • Gode kunnskaper i engelsk skriftlig, brukbart muntlig. Forstår tysk.

Faglige interesser

 • Kunnskapsorientert. Særdeles gode evner til å søke kunnskap og problemløsninger på Internett.
 • Muligheter og utfordringer ved bruk av Internett-teknologi for kommunikasjon og spredning av informasjon.
 • Databasedesign, utvikling og drift
 • Automatisert datafangst.

Private interesser

Nyheter, diskusjonsgrupper (news/blogg), politikk, samferdsel, film, musikk, litteratur, språk, arkitektur, historie, urbane aktiviteter, web-design og publisering.

 • 1999 – 2003: Administrator for de norske Usenet no.*-diskusjonsgruppene (“news”)

Fra 19. januar 2011: Varamedlem til styret i Fredrikstad Høyre.