Kategori: Samferdsel

 • «Dødsveien» har blitt en av landets tryggeste – NRK Østfold

  «Dødsveien» har blitt en av landets tryggeste – NRK Østfold

  Siden nye E6 gjennom Østfold sto ferdig i 2008, har seks personer mistet livet. I fire av dødsulykkene var det et enslig kjøretøy som kjørte av veien. I 2017 og så langt i 2018 er antallet dødsulykker null. Dette har skjedd samtidig som at både farten og trafikken har økt kraftig. For to år siden…

 • Paris — Strasbourg

  Paris — Strasbourg

  Mellom Paris, sentralt i det nordlige Frankrike og Strasbourg i det helt nord-østlige Frankike, er det 491 kilometer, omtrent som Oslo — Bergen. Den 20. juni reiste vi fra Paris Gare l’Est kl 09:25 og gikk av toget i Strasbourg allerede kl 11:11, en reisetid på kun 1 time og 46 minutter! Denne turen tok…

 • Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert

  Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert

  Statens vegvesen er ferdig med rehabiliteringen av Rånåsfoss bru i Akershus. Brua ble opprinnelig bygget i 1927, og fungerer i dag som en gang- og sykkelbru over Glomma. Kilde: Rånåsfoss bru ferdig rehabilitert – Vareveger.no Dette er min barndoms underverk. Den, og det faktum at min far (1915-1998) var ingeniør, har nok sin soleklare betydning…

 • 110

  110

  I sommer økte Vegvesenet fartsgrensen på noen nøye utvalgte motorveistrekninger fra 100 til 110 km/t. For meg betydde det at når jeg holdt ca 110 mellom Årum og Svinesund kjørte jeg helt lovlig. Enda oftere kjører jeg E6 Årum-Oslo. Nå kan jeg også holde 110 fra Solli til Moss Syd helt lovlig. Om litt også…

 • Gratulerer Vestfold

  Gratulerer Vestfold

  I morges åpnet endelig ombygget E18 mellom Tønsberg og Sandefjord (Gulli-Langåker). 25 km Utvidet fra 2 til 4 felt (enkelte strekninger hadde riktignok 3 felt før) Nye kryss med lange ramper og god kapasitet 26 meter total veibredde Nye miljøtunneler og bedre støyskjerming Gang- og sykkelvei langs parallellveien (fv 256 Raveien) Kostet ca 3,3 milliarder…

 • Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

  Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

  Fuglefluktlinjen er betegnelsen på transportkorridoren, for vei og jernbane, mellom København og Hamburg (generelt mellom Skandinava og det europeiske kontinent) over Østersjøen. Korridoren er den korteste, strake og nærmest en luftlinje, en linje fugler ville bruke, derav navnet. På 1860-tallet var jernbaner fremtidens fantastiske fremkomstmiddel, og nye jernbaner ble anlagt over hele Europa. Naturlig derfor…

 • Hvorfor Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) om infrastruktur

  Debatten om alternativ finansiering av infrastruktur, eller i alle fall om veier, ser ut til å dreie seg kun om brukerbetaling, altså “bompenger”, eller nåvået på dette. Man oppretter et bomselskap og tar opp lån for å finansiere lokale investeringer, får Stortinget med, og setter i gang. Bygging og drift skjer likevel hovdsakelig etter tradisjonell…

 • Siste lenken på E18 i Vestfold presenteres

  Fortsatt dør unødvendig mange mennesker i møteulykker på landets mest trafikkerte riksveier. Primært gjelder dette europaveiene på Østlandet. Østfold fikk sin E6 ferdig i 2008, og siden har det, såvidt jeg vet, ikke forekommet dødsulykker. E18 i Østfold nærmer seg ferdig, men delen i Akershus gjenstår. Nordover snegler utbyggingen av E6 seg mot Lillehammer. E18…

 • Bommer på trafikkveksten

  Bommer på trafikkveksten Vegvesenet bygger for smale veier. For fire år siden sto E6 gjennom Østfold ferdig som firefelts motorvei . Allerede nå lurer transportnæringen på om det holder. Fra Kristiansand til Sandnes snakker man om en tofeltsvei med midtdeler på lang sikt. Både på E6 i Gudbrandsdalen og i Trøndelag planlegges for veier med…

 • Endelig kvitt omveien om Grønlia (E18 – Oslo)

  Endelig kvitt omveien om Grønlia (E18 – Oslo)

  Da Operatunnelen åpnet høsten 2010 var dessverre ikke de nordre (mot vest, fra øst) av- og påkjøringsrampene til tunnelen ved Havnelageret klare. Dermed har alle som skulle vestover fra Operaen og Oslo S først måttet kjøre østover mot Grønlia, for så å komme inn i Operatunnelen i vestgående retning, mot Sandvika, Drammen og Kristiansand. Også…