Høyre og Venstre

Jeg foretrekker det slik:HøyreVenstreFremskrittspartietArbeiderpartiet
Høyre er bra på modernisering, valgfrihet og begriper at det er viktigere å skape verdier enn å fordele dem. Det påstås at Høyre bruker penger på skattelettelser, men saken er at vi tjener penger på skattelettelser. Aldri har skatteinngangen vært bedre og den ville neppe vært bedre med høyere skattesatser. Skatter og avgifter må settes slik at de gir dynamikk og incentiver i både nærings- og arbeidlsiv, ikke bare økes inntil staten har nok til å innfri løfter.

Norge går så det suser. Inflasjonen og renta er lav. Det finnes ingen grunn i verden til å endre kurs.

Jeg er ikke noe glad i Bondevik som statsminister, men vil for all del ikke ha Senterpartiet inn i regjering. Ikke SV heller, selv om SV har lagt på hylla det meste av hva SV har stått for. SV om det. Sp står på sitt og betyr at urbane områder og evrdier skal skvises så godt det lar seg gjøre, til ære for den hellige landsbygda og den korrupte landbrukspolitikken.

Erna Solberg virker både meghet vettug, jordnær og ansvarlig. Skulle det blir problemer med Bondevik og KrF stoler jeg på at Høyre vil stille opp for å danne en regjering landet kan leve med og ha godt av.

Jeg vil at staten skal garantere for rettssikkerhet og folks opparbeidede rettigheter og skape konkurranse og valgfrihet, men ellers drive med minst mulig utover å forlvalte. Det er har null verdi å spre mer penger utover kommunene uten stille krav og mer rasjonell drift av dem. Kommunesektoren er både en verkebyll og en sutrekor, og dessverre driver den store deler av velferdstilbudet. Løsningen er ike å styrke kommunene, men å vingeklippe dem, tvinge dem til omtrukturering og utsettingav funksjoner til enten privat drift eller interkommunale selskaper i konkurranse med private.

Ingen er mer opptatt av penger og budsjett enn det offentlige! Innenfor det offentlige er mennesker lite verdt, kun objekter. Kun det å holde budsjettet teller, man tenker penger og penger. Menneskers individuelle behov kommer i annen rekke. Alle skal få det samme tilbudet i alle detaljer, uten respekt for individuelle preferanser eller forskjeller. Offentlig drift er preget av avstand, umenneskelighet og byråkrati. Få det bort, sett borgerne (innbyggerne) i sentrum, la borgeren selv velge, inklusive velge bort, det steinharde og umenneskelige offentlige systemet. Omorganiser og si opp offentlige ansatte som gjør en dårlig jobb og ikke respekterer mennskene de er satt til å betjene. Slank kommunnen og rendyrk forvaltningsoppgavene, ikke kommunal tjenesteyting.

La næringslivet blomstre og skaffe oss inntekter til å drive velferden, både nå og i fremtiden. Sates på infrastrukturen i landet, da den forfaller. Bygg veier og invester i jernbanen rundt Oslo, politikere.

Forenkle ikke problemet med fattigdom til et spørsmål om å øke sosialhjelpsatsene eller økte skatter, kjære politikere. Går det galt så øker fattigdommen i stedet for å minske. Fattigdom er meget komplekst og det er nesten like mange årsaker til den som det er fattige.

Norge har bruk for arbeidsføre mennesker og den menneskelig arbeidskraft er vår største kapitalverdi. Samfunnet bør aldri gi ut penger uten å kreve noe tilbake, men la det i form tilpasses den enkelte. Ellers fører det i beste fall til at flere bir arbeidsudyktige. Gjør noe med arbeidslivet slik at både funksjonshemmede, arbeidsledige og sosialhjelpsmottagere kan få jobb, hva som helst. Kan ikke næringslivet skaffe dette, så opprett offentlige arbeidsplasser og la heller de fast ansatte sies opp, da de lett kan søke annen jobb. Lediggang er roten til alt ondt, likevel oppmuntrer samfunnet til dette. Meningsøst, umenneskelig og uklokt.

Styrk politiet, retts- og fengselsvesenet, men still også krav til resultater der som i andr sektorer, politikere.

Styrk skolen og forskningen og sørg for at norske ungdommer, etter norsk utdannelse, er konkurransedyktige med ungdom fra hvilket som helst land, politikere. Fjerning av karakterer og nasjonale pøver er galskap eller dumheter, kun kortsiktig tankegang. Norge er som kjente en del av verden og kvantifiserbar evaluering er nødvendig, for elevne/studentene selv, både generelt innenlands for å skape bedre skole og overfor utlandet.

Sørg for at norske avgifter er i noenlunde harmoni med våre naboland, slik at grensehandelen ikke når pinlige høyder, politikere. Gode intensjoner om edruelighet, ikke-røying og miljø kan bare brukes til en viss grad, om vi ikke får andre land med på samme linje og nivå så er det forgjeves.

Skal oljepenger brukes så bruk dem til å bygge norsk infrastruktur, næringsliv og i noen grad kjøpe mest mulig av hva vi trenger av varer og tjenster fra utlandet. Det trenger ikke gi inflasjon om man er forsiktig. Bare å gi mer penger til komunnene uten krav om rasjonalisering og omtrukturering gir derimot inflasjon og renteøkning. Vi må enten ha mer enn nok arbeidskraft selv eller vi må importere den eller tjenster.

Norge bør snarest mulig skaffe seg stemmerett i EU. Hvordan spiller ingen rolle, bare det skjer slik at vi ikke fortsatt bare er mottakere av nødvendige forordninger uten å ha fått sagt vårt og kanskje påvirket dem. Norge er en del av Europa og EU består, slik at noe anstendig alternativ finnes ikke.

Arbeidet til Morten Meyer når det gjelde rmodernisnering av landet må intensiveres. Det er noe av det viktigste vi gjør for å møte fremtiden. La ham fortsette

Så jeg stemmer Høyre, eventuelt Venstre, og absolutt ikke på de “rødgrønne”. Men stem du også, da bare hjemmesitting er verre enn noe tenkelig alternativ.


Publisert

i

av

Stikkord: