Advokat Klomsæt

Advokat Klomsæt har begått et eklatant brudd på Jantelovens paragraf 4, som lyder: «Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss». Så ble han da også ettertrykkelig dømt for «overdreven tro på egen fortreffelighet» i Agder Lagmannsrett. Måtte han sone lenge i skammens bur, til bespottelse fra den samlede dommerstand, advokatstand og ned til mannen i gata.

Hvis noen måtte lure på Jantelovens status, så står den over Grunnloven. Over Menneskerettighetene også, selvfølgelig. Ja, den står over alle naturlovene, med ett mulig unntak. Einstein var under tvil hakket bedre enn oss. E=mc², men Klomsæt har ikke bestridt det. Bare nesten.


Publisert

i

,

av

Stikkord: