Barn varetektsfengsel

I Fredrikstad sitter et barn fra Nederland i varetektsfengsel, siktet for narkotikasmugling. Ja, et barn sitter i fengsel! Det kommunale barnevernet bryr seg ikke, ja rent ut avviser saken.

Nå der det ingen tvil om at barn over den kriminelle lavalder skal pågripes, siktes og om nødvendig tas hånd om i forbindelse med lovbrudd. Alle over den kriminelle lavalder er ansvarlig for sine lovbrudd. Likevel må umyndige personer sikres et spesielt vern, også når de begår lovbrudd. Normalt er det foreldrenes oppgave. Hvis foreldrene ikke kan eller vil stille opp, må det være barnevernets oppgave.

Justis og Politidepartementet skrev i fjor i, forbindelse med handlingsplanen mot barne- og ungdomskriminalitet:

Lov om barneverntjenester presiserer at ‘barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer’. Dette er viktig i samarbeidet med politi- og påtalemyndigheten om unge lovbrytere.

For at barnevernet skal kunne ta ansvar for enkeltbarn i en kritisk livssituasjon, kreves det at barneverntjenesten blir kjent med at det er grunn til å tro at et barn lever under forhold som kan skade dets utvikling. Opplysningsplikt til barnevernet for mennesker som har et profesjonelt ansvar for barn, følger av barnevernloven og flere andre lover.

En sekstenåring sitter nå på syvende uke i varetektsfengsel i Fredrikstad. I Norge.

Er så dette en så utagerende, voldelig, rabiat ustyrlig ungdom det ikke finnes mulighet til å håndtere positivt, at eneste utvei er fengsel? Altså, at fengsel er absolutt siste utvei? Nei, det er ikke tilfelle.

Tingretten har uttalt at det bør finnes alternativer til fengsling, og politiet har forsøkt dette.

Lederen for barnevernet i Fredrikstad har, i følge NRK Østfold, uttalt i sakens anledning: «Det er ikke vår oppgave å finne alternativer til varetektsfengsling». Les en gang til.

Så Fredrikstad barnvern mener dette barnet ikke er deres ansvar? Fordi det er fengslet? Fordi det er «utenlandsk»? Eller hva i svarte?

Lederen for barnevernet i Fredrikstad, og den som uttalte ovenstående, er Bjørg Johnsrud Western. La meg ikke henge ut vedkommende i privat sammenheng. Hun har den jobben, en uriaspost, ære være henne for å ville ha den. Men det får da være måte på. Her uttrykkes eksplisitt inkompetanse og handling, eller grunn til mangel på handling, direkte i strid med Barneloven. Da må man reagere, og det direkte mot henne.

Bjørg Johnsrud Western ble i følge lokalavisene ansatt i stillingen fordi hun var overtallig etter at hennes jobb som leder for tall Ships Races i 2005 naturlig nok utløp. Fredrikstad kommune måtte finne en lederjobb til henne, og barnvernet var tilfeldigvis ledig. Kanskje betydde det også noe å være ektefelle til informasjonssjefen? Kanskje var hun virkelig kompetent, men kanskje ikke. Faktum er at det var minst et par andre komptente søkere til stillingen. Sett på bakgrunn av siste tiders økonomiske skandale, og avskjedigelse, i barnevernet i Fredrikstad, og nå denne horrible uttalelsen, gir det all grunn til å stille tydelig, direkte spørsmål omkring hennes ansettelse i det hele tatt. Til kommunens ledelse. Så får man han unnskyldt at dette, så lenge, kan oppfattes som personangrep. Det er saken Western står for som er poenget.

Jeg vil mene at barn under 18 år selvfølgelig ikke skal sitte i varetekt så sant alternativer finnes. Jeg klandrer ikke politiet. Barnevernet skal og må, etter loven, beskytte barnet mot dette. I alle fall nøye vurdere om det til barnets beste å sitte i varetektsfengsel. Loven påbyr dette klart og tydelig, om så mot andre myndigheter.

Denne skribent er ingen fiende av barnevernet, tvert i mot. Barnevernet er et høyst nødvedig onde. I alle fall oppleves det til tider som et onde, tilmed som en fiende, av enkelte foreldre. Barnevernsaker er vanskelige saker, ofte ekstremt vankelige. La meg ikke tas til inntekt for erklærte fiender av barnvernets syn. Jeg støtter barnevernets arbeid, i hovedsak, spesielt når det fungerer.

Men når kommunal ignoranse og inkompetanse ser dagens lys, i media, da er det grunn til å reagere.

Ble mitt barn på 15-16 år mistenkt for forbrytelse ville jeg selvsagt stilt opp, på alle tenkelige måter og innenfor hva politiet kunne akseptere, gitt sakens alvor. Men når foreldrene ikke kan eller vil, som tydeligvis er tilfelle her, så er det nettopp barnevernets plikt stille opp. Hva løsningen kunne bli kunne sikkert diskuteres og måtte nøye vurderes. Tilmed kan varetekt komme ut som eneste mulige løsning i særdeles vanskelige tilfelle. Men barnevernet har ikke lov til å bortdefinere saken! Bjørg Johnsrud Western begår her lovbrudd på vegne av kommunen. Dette er «min» kommune, den jeg stemmer til og betaler skatt til, så jeg føler meg som medskyldig lobryter.

Jeg har skrevet det og sagt det høylytt før, og jeg gjentar gjerne nå, at Fredrikstad Kommune er en vanstyrt og korrupt pøl, slik situasjonen er. Jeg skjemmes over denne byens kommunale virksomhet. Ta affære for denne 16-åringen, og det straks, barnvern.

Skrevet som utkast til artikkel i Borgerjournalistene.org og publisert der samme dag.

Publisert

i

av

Stikkord: