Intet løft for veibygging

Infrastruktur er en del samfunnets kapital. Veinettet tilhører den mest grunnleggende infrastrukturen, sammen med jernbaner, rør, kabler, kraftlinjer osv. Veiene er i så dårlig forfatning at selv vegdirektøren er flau. En brøkdel av stamveiene har fullgod standard. Investering i infrastruktur kan være meget lønnsomt, så sant den ikke overdrives. Veibygging er ofte svært lønnsomt for samfunnet, og graden av dettet kan man beregne seg frem til.

Regjeringen skal visstnok gi et «løft» for veibyggingen i 2007. Nå tyder ting på at dette «løftet» blir på 0,8 – 1 milliard. Det kan jo hende det er helt feil, og en budsjettlekkasje for å få det endelige budsjettforslaget til å virke mer spiselig. Noen hundre millinoner er for en fjert å regne. Det holder ikke engang til å dempe forfallet på veinettet. Det vil ikke engang merkes.

Staten får inn nesten 60 – seksti- milliarder årlig på avgifter og bompenger. Trafikkulykkene, mange av av dem kunne vært unngått ved bedre veier, koster samfunnet omkring 25 milliarder, kanskje mer. Det er vanskelig å beregne riktig og rettferdig.

Å få et nogenlunde tilfredsstillende veinett vil trolig koste over hundre milliarder, og få det fullgodt vil koste mange hundre milliarder. Skal man en gang nå dit må man starte en gang. Man må investere langsiktig og sørge for mer vei per krone, noe man lett kan med mer langsiktig finansiering og mer intensiv utbygging. Dagens klatting er dyrt per veimeter.

Veibevilgningene ikke bør, men må opp fra dagens omkring 15 milliarder til omkring 25 milliarder årlig. Det er en økning på mer enn ti ganger det regjeringen trolig vil foreslå.

Så veinettet vil bli bare verre, ikke bedre, inntil vi får valgt inn noen som skjønenr dette med infrastruktur og investeringer for fremtiden.

Sa noen jernbane? Gjerne jernbane, spesielt rundt Oslo og 15 mils omkrets. Det kan dempe veksten i trafikken på veiene noen, og redusere den tiden på døgnet det er kø. Men det er ikke noe alternativ til veibygging. Alle tall for trafikk og transport viser det.


Publisert

i

,

av

Stikkord: