Sprøyt om DAB

Digi.no gjengir i dag et innlegg fra generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff. Hoff kommer der med en rekke løgnaktige og forvrengte påstander om Digital Audio Broadcasting.

World DAB Forum har erkjent at DAB-teknologien som ble utviklet på 1980-tallet er passé


Dette er feil. Hvis han i det hele tatt har lest hva World DAB Forum skriver, så er det en løgn. Jeg håper Hoff bare ikke vet hva han skriver om. Det riktige er: World DAB Forum har skiftet navn til World DBM. Dette har de gjort fordi navnet Digital Audio Brodcasting kunne tolkes dithen at standarden bare kan brukes til “audio”, altså lyd. Dette har aldri vært tilfelle. DAB kan overføre lyd, tekst, bilder og videosnutter. Mottakerapparatet avgjør hvilke medatyper den kan vise.

31.10 besluttet World DAB å gå for en helt ny digitalradiostandard, nettopp fordi den gamle ikke holder mål. Unntaket er NRK og P4 som faktisk påstår at DAB er like bra som den nye standarden DMB. Da må man spørre seg hvorfor man endrer standarden?

Dette er også feil. Fullstendig feil. Det World DAB Forum har gjort er å adoptere en ny komprimeringsteknologi i tillegg til den som har vært brukt til nå. Den nye komprimeringsteknologien kalles HE AAC V2, og er siste nytt innefor MPEG4-familien av komprimering. Årsaken er ene og alene kunne tilby flere kanaler der det er trangt om plassen!

Følgen av denne beslutningen er at de DAB-radioene som er blitt kjøpt, ikke lenger vil kunne brukes.

Dette er igjen tull og rent sprøyt. En slik beslutning hos World DAB Forum, heretter World DBM, vil selvfølgelig ikke gjøre noe med folks radioers evne til å motta noe som helst! Det er grunn til å spørre om Per Morten Hoff fullstendig har mistet besinnelsen i sin iver etter å dømme DAB nord og ned. For, tvert om, det vil være dagens DAB-kringkastere, NRK og P4, som ville måtte beslutte å gå over til en ny kompimeringsteknologi som ville gjøre de radioer som i dag er solgt og som selges ubrukelige. Selvfølgelig vil ikke NRK og P4 gjøre det.

Hvor redelig er det å markedsføre DAB nå, når standarden er likvidert av en samlet radio- og kringkastingsverden? Den nye standarden er imidlertid bakoverkompatibel, det vil si at når det kommer DMB-radioer på markedet så kan de ta inn både DMB og DAB. Men å kjøpe DAB radio kan vise seg å være en svært dårlig investering.

Akk! Det er ikke riktig at standarden som DAB bygger på er vraket! Det er tvert om. Den er videreutviklet ved å legge til en ny mulighet. DAB of DBM er ikke to forskjellige standarder. Det er ett og samme, kun nytt navn. Det er riktig at dagens digitalradioer ikke vil kunne ta i mot sendinger med den nye komprimeringsteknologien, men så har da verken NRK eller P4 planer om å gjøre det. Dette fordi de nye radioene som vil komme, og som vil kunne ta i mot sendinger med HE AAC V2 vil være bakoverkompatible og man vil kunne høre MPEG2 (dagens standard) radiokanalene. Dette blir som da farge-TV ble innført. Det var ingen grunn til ikke å kjøpe svart-hvitt-TV på 60-tallet selv om alle visste at fargesendinger ville komme en dag. Det var ingen grunn til ikke å kjøpe NMT mobiltelefon i 1992 selv om na visste at GSM var på vei, siden NMT ville leve i mange år parallelt. Kanskje vil NRK og P4 en gang sette opp en blokk med HE AAC V2-koding, kanskje ikke, kanskje vil det finnes en enda nyere komprimering den dagen det blir aktuelt. På samme måte som NRK og P4 ikke vil fjerne sitt basale radiotilbud far FM-nettet før om mange år, da dagens rene FM-radioer vil være temmelig avlegs. Per Moretn Hoff kjenner sin teknologihistorie og om utviklingen av standarder. En ny bygger ofte på en gammel, som i tilfelle med DBM (før kalt DAB).

Og selv om NRK og P4 aldri så mye vil påtvinge oss en dårlig standard, vil de nå bli tvunget til å velge den nye standarden. Årsaken er innlysende. Resten av verden velger nå DMB. De store radio- og mobiltelefonprodusentene vil ikke produsere radioer med dårlig lyd til et knøttlite norsk marked. NRK vil raskt bli tvunget over til å velge den moderne teknologien, enten de vil eller ikke.

Igjen gjentas tullet. Standarden som nå brukes, som Hoff feilaktig kaller DAB, motsetning til den han kaller DMB, som liksom er en ny standard,hvilket altså er feil, er ikke dårlig, ikke engang dårligere. Her forsøkes så den feilaktige oppfatning at HE AAC V2 gir bedre lyd. Dette er galt. Lydkvaliteten bestemmes av kringkasteren, ved å velge den båndbredde som skal brukes til den aktuelle kanalen, innenfor den aktuelle senderblokken. Det eneste HE AAC V2 gjør er å gi plass til flere kanaler. Enormt mange kanaler i samme blokk (frekvens). I land med over 40 riksdekkende radiokanaler er dette sikkert meget velkomment, men i Norge i 2007 er det ikke behov for det. Den dagen det blir slikt behov, så kan man migrere til ny og bedre kompimering ved å la nye kanaler og nye blokker bruke den nye typen. Den dagen vil trolig svært mange allerede ha radioer som kan ta imot dette. Når Per Morten Hoff forsøker antyde at radioprodusentene ikk vil lage radioer (bare) for det norske markedet så snakker man mot bedre vitende. Han vet at nye radioer vil være bakoverkompatible, at den nye komprimeringen være et tillegg og NRK og P4 ikke vil “tvinges” til å skifte ut komprimeringstypen. Men hvorfor later han som om dette er et problem? Hva er det den mannen er ute etter ved å finne opp en problemstilling som teknisk sett rett og slett ikke er tilstede? Hoff forøsker late som om DAB-teknologien kun dreier seg om komprimering! DAB er i dag et helt set av standarder for hvordan kanaler, ulike medetyper, metadata osv. pakkes sammen (muliplekses), sendes ut og mottas. Kompimeringen av hver enkelt kanals datastrøm er en liten bit av det hele. Selv om man forød bruk av MPEG2, noe man selvsagt ikke gjør, da den for maneg er best, så ville ike det bety at DAB som sådan var forlatt. DAB/DMB er digital mediekringkastingsteknologi, heldigvis ike låst fast til komprimeringalgoritme for evig og alltid. Tildigere var et ankepunkt mot DAB at den ikke hadde inkorporert noe nyere, ennå. Nå har den det, Hoff får derfor dårligere argumenter, og hever derfor stemmen.

Hvorfor regner Hoff radioer plutselig som en stor investering som liksom skal ikke bare skal måtte vare for sitt formål i årtier, men også må forventes kunne ta inn alle mulige fremtidige teknologier? Tenk om han hadde hatt samme holdning til PC-er, til Internett, til mobiltelefoner, CD-er og alt mulig annet som stadig er i teknologisk utvikling? Ikke kjøp noe, for det vil komme noe enda bedre snart! Med dette som utgangspunkit ville vi aldri kjøpt noe.

Det paradoksale er at Per Morten Hoff tydeligvis ønsker at NRK og P4 skal vrake DAB/DMB, og dermed gjrøe hundre tusen radioer ubrukelige! Og samtidig snakker han som om det er slikt han vil unngå.

Når det gjelder kompimeringsteknologi for kringkasting så gir det under skiftende forhold beste lyd ved å velge den lavest mulig komprimering som samtidig gir god båndbreddeøkonomi. Det betyr at MPEG2, som nå brukes, er best. Man kan ikke sammenlikne kravene til filkomprimering som brukes på lokale disker og til Internett med kravene til kringkasting direkte, fordi dete er en avveining. Med kringkasting har man et ønske om mest mulig “redundancy”, altså at datastrømmen innholder mer informasjon enn strengt tatt nldvendig, for å hindre at små utfall gjør det umulig å gjenskape de bortfalte data. HE AAC V2 er derfor trolgi emr sårbar, spesielt i land som Norge. Land som Norge har ikke noen hast med å skifte komprimering fordi vi ikke har behov for så vanvittig mange riksdekkende radiokanaler. Det finnes ikke lyttere, radioaktører og reklamepenger til det. Ikke nå. Men hva fremtiden vil bringe er noe annet.

Det vi trenger er å få innført et diitalt riksdekkene diitalt radiostystem, så forst som mulig. Da kan de gamle, dyre FM-senderne slukkes, penger spares, det blir billigre å starte og drive riksdekkende radio, og det gamle FM-nettets frekvenser kan tas i bruk til kommende digitale lokalradiosystemer.

Jeg har tidligere lyttet til per Morten Hoffs kritikk mot DAB. Etter dagens utspill eier ikke Per Morten Hoff lenger troverdighet. Det som nylig ar skjedd styrker gamle DAB, nå DMB, ikke svekker det. Det er mer enn noen gang smart å kjøpe DAB-radio og bl kvitt FM. FM er femtitallsteknologi, og såvidt det. Jeg er helt sikker på at med den siste utviklingen, der DMB har inkorporert AAC, at DMB vil blir tatt i bruk i en rekke land som hittil har sittet på gjerdet. Hoffs antikerte måte å tenke teknologi på trodde jeg virkelig var utgått på dato. Hoffs syn er i alle fall ikke fremtiden. Kjøp ny radio nå og gled deg over lyden! Om ti år får du såklart en digitalradio med ti ganger så mange kanaler, til tidenparten av prisen, på tiendeparten av størrelsen. Du kommer til å ha ti stykker av den, en i mobiltelefonen, en i arbåmåndsuret, en i klokkeradioen, en i hjemmekinoanlegget, en i komfyren og tre i bilen. Og ale kan vise video i high definition. Selvsagt. Men løpet starter jo nå, og DBM er teknologi-standarden fremtidens radio vil bygge på.

New High Efficiency option added for DAB digital radio
World DAB Forum changes it’s name


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: