Sykefravær og sykelønn

Legen er ikke bare din fortrolige tjener, slik hun burde være. Hun er også Folketrygdens tjener og skal overfor denne avgjøre om sin tjener er arbeidsdyktig eller ikke. Jeg har alltid hevdet at en lege bør være uavhengig, søke tillit hos sin pasient, og konsentrere seg om å gjøre pasienten bedre.

I den debattartikkel i Dagbladet i dag skriver lege og idehistoriker Georg Espolin Johnson at sykdom i tradisjonell medisinsk forstand har liten innvirkning på sykefraværet.

Han skriver videre at Statens behov for kontroll med trygdeutbetalingene heller bør skje på annen måte, og det uansett får være en sak mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Folketrygden. Disse må finne en løsning som i alle fall ikke involverer pasientens egen faste lege.

Det er dagens system som skaper det høye sykefraværet. Før man forandrer det vil sykefraværet fortsette å øke inntil systemet rakner.


Publisert

i

,

av

Stikkord: