Ynkelig vegdirektør og farlige tunneler

Oslofjordtunnelen raste i 2003, og det ble lovet full gjennomgang. Det skjedde neppe. Senest i høst skulle Vegvesenet ha foretatt kontroll av Hanekleivtunnelen. Det skjedde ikke, innrømmer Vegvesenet ved vegdirektør Søfteland.

Sitater fra media:

Vegvesenet slurver med tunnelsikringen, mener pensjonert ingeniørgeolog Bjørn Helge Klüver (65) i Vegdirektoratet.

Ingeniørgeolog Eystein Grimstad ved Norges Geotekniske institutt sier til NRK at det ville ha kostet 600.000 kroner å sikre taket i Hanekleivtunnelen med armert betong.

Verken Vegdirektoratet eller Statens vegvesen fører noe sentralt tilsyn med landets tunneler.

Statens Vegvesen mener å ha god kontroll på kvaliteten på tunnelene i Oslo og Akershus, og frykter ikke lignende ras som i Hanekleivtunnelen.

Olav Søfteland til VG-leserne:

Sikkerhet er det viktigste for oss i Statens vegvesen.
Selv om uønskede og uforutsette hendelser kan skje også i fremtiden, er det viktig å understreke at norske vegtunneler er sikre.

Når vi planlegger, bygger og drifter våre tunneler er sikkerhet det vi setter mest fokus på. Vi har i Norge – både i og utenfor Statens vegvesen – noe av verdens beste kompetanse når det gjelder tunneler.

Vi har over 850 km med tunnel – tilsammen 950 tunneler – på det norske vegnettet. Dette er den sikreste delen av vegnettet viser våre analyser og statistikk.

Olav Søfteland bør nå ikke ha samferdselsministerens tillit. Jeg, som velger, skal ikke kreve en tjenestemanns avgang. Det overlater jeg til den politisk ansvarlige samferdselsminister Navarsete. Men Navarsete bør nå ikke bare «rydde opp» som det så fint heter hver gang det skjer noe.

Dette er en fullstendig skandale, men ikke bare det. Her kjøres en aktiv kampanje fra Vegvesenets ledelse for å dekke over fadesen og den manglende kontrollen med tunnelene. Her bør noen feies ut, rette og slett fordi de ikke er troverdige. Søfteland er ynkelig! Selv en jernbanedirektør i år 2000 klarte ikke være så ynkelig. Her får hele «vesenet» legge seg langflat for Navarsete, og Navarsete langflat for Stortinget.

Og steng tunnelene som er av samme konstruksjon, straks!


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “Ynkelig vegdirektør og farlige tunneler”

 1. Erling Reinslett avatar

  Det som nå skjer er et resultat av 90 tallets fokusering på økonomi. Teknologidelen ble nedprioritert og ikke engang nevnt i strategidokumentene.

  Studentene sluttet å velge teknologifag. Dyktige ingeniører som ble utdannet i 80-årene ble omskolert til ”økonomer” og ”jurister” – teknologidelen ble glemt. Det var ikke rart for det lå ingen økonomiske fordeler ved å være dyktig på teknologi. I dag må de etterutdannes for å komme opp på det teknologiske nivå de var på, da de var ferdige bygg- og anleggsingeniører.

  Vi som husker utbygningen av Gardermobanen husker sikkert at teknologene mente det måtte foretas forinjisering under sprengningsarbeidet. Noen mente det ble for dyrt – og dessverre de siste ble hørt. Det endte med at området over der tunnelen gikk ble nesten tørrlagt.

  Jeg påstår at det er fruktene av 90 tallest fokusering på økonomi som nå begynner å komme – vi har bare sett begynnelsen. Det er på tide at Norge as på nytt begynner å fokusere på teknologi.

  Økonomi er viktig, men uten teknologi vil alt til slutt falle sammen.

  Hva nå når den generasjon som var med å bygge opp det teknologiske fagmiljøet i Norge holder på å forlate arbeidslivet? Hvem skal overta?

  Skal vi fortsatt ha fremgang i Norge må vi satse på at ungdommene får en god teknologisk utdannelse og at det gir utteling for den enkelte – det er ikke nok med bare å flytte penger.

  Det er for enkelt å skylle på en etat eller Vegdirektøren når 90-tallet fokusering begynner å vise seg i ”ras” og ”nedfall”.

  Se også: http://snubba.hin.no/UiNN/UiNN.pdf

  Erling Reinslett
  http://ansatte.hin.no/ere