Før jeg velger stemmeseddel

Hvilken stemmeseddel jeg velger på putte i urna skal skje ut fra at:

* Det enkelte menneskets behov skal komme først, ikke «systemets» behov for å gjøre ting på en bestemt måte
* Politikerne skal styre samfunnsutviklingen gjennom å legge til rette for et mangfold av aktører.
* Kommunen skal stå ansvarlig for at borgerne får et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud når de har behov for det
* Det offentliges regulering av folks hverdag må reduseres, og konsentrere reguleringer til det som virkelig er viktig for helse, miljø og trygghet
* Det må bli færre og enklere lover og forskrifter
* At kommunen tilrettelegger for at folk kan kildesortere, velge rimelig og god kollektiv transport, og et veinett mest mulig uten køer
* Ha et godt og trygt bomiljø, rent, pent, ryddig og fritt for utrygghetsskapende kriminalitet
* Kommunen skal gis og kreve økt selvstyre, noe som kan bety forskjeller mellom kommunene og som er positivt dersom det skjer gjennom bevisste politiske prioriteringer
* Det lages et mer rettferdig inntektssystem for kommunene basert på andel av befolkningen og befolkningens sammensetning
* Fylkeskommunen bør snarest legges ned. Oppgavene kan overføres til kommunene uten at det etableres noe nytt regionalt nivå.
* Kommuneorganisasjonen slankes og sikre kvalitet gjennom gode tjenestebeskrivelser og serviceavtaler
* Kommunen sørger for at man får mest mulig velferd ut av hver offentlige krone, ikke bare kaste penger inn i en sektor som fungerer dårlig
* Kompetansen skal høynes hos de ansatte i kommunen. Ting må skje **smartere**, gjerne med mer bruk av IT og klarere krav til kvalitet og skikkelighet, uten dill. Man kan ikke bare opprette en ny stilling hver gang et et nytt problem skal utredes eller en ny oppgave løses.
* Det blir større åpenhet — nei til hemmeligstempling av andre hensyn enn lovpålagt personvern osv.
* Har et godt sosial sikkerhetsnett, et «fjærende» nett som skal hjelpe folk *tilbake* til et godt liv
* Man fjerner alle forekomster av «Etaten» (NRK) og «Arkivet» (TV3) innen kommunen

Og da må det bli Høyre.

**Stem Høyre** i dag du også og gjør/hold kommunen din *frisk*, *moderne* og i *utvikling*, en kommune for sine borgere, ikke for seg selv og sine byråkrater. Husk at dette er lokalvalg, ikke en meningsmåling om regjeringen og stortinget. Ap/SV vil helst bruke penger, dine penger, nærmest ut fra at det er moralsk riktig å dytte mer penger til alle gode formål og hver gang noe svikter. Høyre vil ha resultater av politikken og de store midlene som allerede brukes. Det er den viktigste forskjellen.

Mange synes de fleste partiene er ok, men kanskje unntatt ett. Noen er svært skeptisk til enten RV, KrF, SP eller FrP, eventuelt alle fire, for eksempel. Blir din kommune trolig «blå», så vil en stemme til Høyre sikre en ansvarlig politikk, både *for* miljø og klima, *for* offentlig finansierte barnehager og så videre. Høyre blir (også) *nødt* til å samarbeide med andre om ordfører eller byråd, men om Høyre blir størst innen grupperingen så får Høyre ordføreren eller byrådslederen. Stem på ditt primære valg, men det er heller ikke forbudt å tenke litt taktisk for å unngå det du minst vil ha. Jeg har selv noen ganger stemt litt taktisk når jeg har skjønt hvorhen det bærer, men jeg liker helst stemme på det partiet som ligger meg nærmest. Og det skal jeg nå, i den kommunen og det fylket jeg bor.

OBS: Ikke forsøk **stryke** et navn på lista. Det er ikke lov! Stemmen kan bli forkastet. Sett X (kryss) for så mange du vil. Kjenner du en god person fra en annen liste, før opp denne med STORE BOKSTAVER til høyre. Du kan påvirke personvalget også!

Dette er en stor og viktig dag for vårt land og vår type samfunn. Bruk dagen — gjør din borgerplikt. Godt valg.


Publisert

i

av

Stikkord: