FrP vil frata egen ordførerkandidat stemmeretten

FrP vil frata egen ordførerkandidat stemmeretten på prinsipielt grunnlag. Ordførerkandidat (FrP) Freddy Vogt er nemlig sveitsisk statsborger. Han har bodd i Norge i 37 år. Fra Drammens Tidende.


Ved stortingsvalg har bare norske statsborgere stemmerett, men ved lokale valg har alle som har vært bosatt i kommunen/fylket i tre år stemmerett. Unntak for borgere av nordiske land hvor det ikke kreves botid før manntallet føres 30. juni.

Her er jeg helt klar: Stemmerett ved lokale valg bør flest mulig over 18 år ha, men det kan være rimelig med en viss botid. Dette må være avklart ved avtaler mellom demokratiske land. Jeg kjenner ikke dette avtaleverket. Ikke urimelig om det er noen forskjeller mellom nordiske land, kontra EU/EØS-land, kontra øvrige land. Poenget er å unngå for mye overlapping, ved at man har stemmerett både der man bodde og der man har flyttet til, på samme måte som at man bare kan stemme i én kommune, nemlig der man er folkeregistrert på en viss dato før valget.

At FrP vil endre på dette synes jeg er uhørt. Enkelte personer kan ha sine grunner til å velge å beholde sitt statsborgerskap og ikke søke norsk, da det normalt fjerner det tidligere statsborgerskapet. Jeg er gjerne med på en oppfordring til innnvandrere å søke statsborgerskap når tiden er inne, men ikke kreve det for lokalvalg

Når det gjelder stortingsvalg blir det egentlig tilsvarende. Man må stemme ved riksvalg der man er statsborger. Og da skal man heller ikke gjøre det vanskelig å bli statsborger i Norge, ved f.eks å stille krav utover helt basale ting som går på at man erkjenner en tilhørighet for nåtid og fremtid. Andre krav vil være å frata noen stemmerett. Men dette var en litt annen diskusjon.

I Sande har FrP et kinkig, pinlig problem. Jeg viste ikke at FrP gikk inn for dette prinsippet. Partiet bør revurdere dette. Stemmeretten bør være vid, så vid som det kan forsvares. Skulle liksom Freddy Vogt forventes å reise til Sveits for å stemme i sin kommune der? Man kan se det som irrelevant, men jeg synes slike ting har en sammenheng. Bor man her (lovlig og alt) så bor man her.

Men jeg oppfordrer ham selvsagt gjrne til å frasi seg sin stemmerett (og statsborgerskap) i Sveits og få full stemmerett i Norge, etter så mange år.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “FrP vil frata egen ordførerkandidat stemmeretten”

 1. Programblogg avatar

  Valgloven ble endret i forrige periode, og jeg har ikke full oversikt. Men i dag er det slik at man etter å ha bodd x år i landet kan man stemme ved kommunevalg. Statsborgerskapet er påkrevet ved stortingsvalg.

  Det motsatte gjelder for nordmenn som bor i utlandet. Norsk statsborgere kan stemme ved stortingsvalg, men ikke kommunevalg om de har bodd lenge utenfor landet.

  Hm…hva med nordmennene i Spania…..

  God post, med veldig godt poeng 🙂

 2. Fredrik Mellem avatar

  Veldig bra!