Hjemfall mot EØS, 0-1

EFTA-domstolen har avgjort at Norge ikke kan forskjellsbehandle offentlige eide og privat eide kraftverk. Norge har den antikvariske ordning at fossefall som er eid av private skal tilbakeleveres Staten etter 60 år. Så kan Staten selge dem på nytt, om den vil. Det er en særordning Norge gjerne kan få ha i fred, og det er jo en slags særlig skattlegging, men problemet er at den gjelder bare for private kraftselskaper. Offentlig eide selskap, for det meste kommuner og Statkraft, kan eie og drive sine kraftverk til evig tid, om de så ønsker.

Nå er denne ordningen dømt ulovlig i henhold til EØS-avtalen om ikke-diskriminering. Hvis ordningen fjernes eller utvides til å gjelder alle, så er det ok og et internt anliggende for Norge.

Dette blir som om Norge skulle hatt en lov som sa at et oljefelt bare kunne drives i f.eks ti år før det måtte overlates til Staten for videre drift eller utlyse konsesjonen en gang til, og at denne loven bare skulle gjelde alle andre enn Statoil, nå StatoilHydro.

Et slikt påfunn ville aldri ha blitt tenkt høyt. Det ville så åpenbart ha stridt mot enhver rettferdighet og mot tanken om at offentlig eide selskaper skal konkurrerer på like vilkår med private. Men når det gjelder fossefall så står regjeringen ved statsråd Enoksen på dette prinsipp.

Det er ca 7% av norske fossefall som er privateide. «Tragedien» skulle være at disse skulle bli solgt til **utlendinger**. Utlendinger er stygge greier. Nordmenn er liksom ikke utlendinger, selv om «vi» kjøper seg opp i andre lands ressurser.

Det gjelder liksom Norges eksistens dette, Norges overlevelse som fri nasjon, tuftet på de hellige konsesjonslovene fra hundre år tilbake, da landet fra unionsfritt og ferskt. Og Norge, det er nå Staten ved Arbeiderpartiet/SV/Sp, må vite.

Bør vi ikke egentlig slutte med å tillate at disse utlendingene kjøper seg fast eiendom i Norge i det hele tatt? Hovedkontoret til IBM, for eksempel, burde ikke det snart «falle hjem» til den norske stat, ved Enoksen? Tenk hva disse stygge utlendingen kan ta i leie for den bygningen og føre verdier ut av vårt lille land!

Norge **var** et u-land med inngangen til forrige århundre. Vi trengte kanskje beskytte oss en stund mot utnyttelse fra sterke kapitalkrefter, i påvente av at vi en dag skulle reise oss og trenge kraftpengene selv. Helt greit, var det, og er det forsåvidt. Men da får det gjelde alle, også Bergenshalvøens Interkommunale Kraftlag, eller hva de heter, alle selskapene med kommunale andeler, og selvfølgelig Statkraft. Har de private «råd til» å kjøpe konsesjon på nytt, så har disse også.

Nei til EU synes dette er så katastrofalt med at disse 7% privateide skal få beholde konsesjonen, eventuelt at de offentlige også må betale, at de av den grunn vil melde landet ut av EØS. Liksom. Nå er det vel utsikten til å at Ja-siden kan miste kronargumentet om at Norge nå bare mangler stemmerett i EU som frister til denslags spenstige innspill. Skitt i Norge, bare vi er langt unna alt som har med EU å gjøre. Norske fosser foran alt!

Utenlandske penger er slemme. De som eier dem tenker grådig og vil tyne stakkars lille Norge med disse kraftverkene, sju prosent, **om** de nå blir solgt ut. Det norske Pensjonsfond er derimot snilt. Det har Kristin Halvorsen bestemt.

Fossene våre får de aldri! For fossene er ikke engang norske, egentlig. Det er **distriktenes**, de hellige, men stakkars distriktenes fosser. Også de som ikke har vært det på en mannsalder, men brukt i 60 år av private investorer til å bygge opp industri i Norge.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Hjemfall mot EØS, 0-1”