Spørsmål til Navarsete om E18-tunnelene i Vestfold

Det er noe fundamentalt galt med Vegvesenet og Vegdirektoratet. Man har i årevis bygget tunneler uten tanke på sikkerhet mot utrasing av fjellet. Man har en arrogant, løgnaktig bløffmaker som vegdirektør. Den som først burde ha skjønt alvoret har vist seg være blant de siste.

1. Hvordan vil du sørge for at norske tunneler heretter blir bygget på forsvarlig vis?
2. Hvordan kan du ha tillit til vegdirektør Søfteland etter både det som har hendt og hans uttalelser til media?
3. Hvordan tenker du sørge for at samtlige norske tunneler som kan være utsatt for slik utrasing som i Hanekleivtunnelen faktisk blir kontrollert og eventuelt reparert?
4. Har du vurdert å opprette et uavhengig vegtilsyn etter mønster av jernbane- og luftfartstilsynet? Og hvis ikke, bør ikke disse tilsynsoppgavene da logisk nok legges til Avinor, SAS Braathens, Jernbaneverket, Flytoget, Ofotbanen og NSB?
5. Har du vurdert å overlate din post som statsråd til andre, slik at tilliten til samferdselsmyndighetene her i landet kan gjenopprettes?

Begrunnelse: En veiinvestering til flere milliarder kroner, Norges beste og flotteste veistrekning, som avløste Norges farligste og mest underdimensjonerte veistrekning, og som da den åpnet skulle spare menneskeliv og gi betydelig bedre fremkommelighet og transportøkonomi, ligger nå brakk og stengt og vil bli det ennå i måneder på grunn av regelrett **FUSK** i tunnelbyggefaget. Det skulle nå være klart at saken ikke er noe «uhell». Man har med vitende og vilje latt arrogansen råde. Og arrogansens fremste representant sitter fortsatt i direktørstillingen. Ikke så at jeg krever at han går (han er en ansatt), men at Navarsete tar grep som gir tillit til at det ryddes opp. Om han fortsatt skal dirigere Vegvesenet så får han vingeklippes og settes på plass, f.eks ved å opprette et uavhengig organ, ikke bare en «kommisjon» som skal se på akkurat E18 Vestfold og Hanekleivtunnelen. Her er en betydelig ukultur. Du er vel ikke en del av den, Navarsete?

Vi snakker om å forhindre en dødstragedie forårsaket av et ene og alene av statlig konstruksjon. Man kan ikke bortforklare dette med at det generelt er farlig å kjøre bil eller ferdes i trafikken. Det drepes uskyldige i trafikken, og vi vet alle at det er risiko forbundet med å kjøre. Men det varierer! Å kjøre på en motorvei skal være særdeles trygt. De som måtte rammes av et tunnelras på motorvei er derfor enda mer uskyldige enn de som måtte bli påkjørt på en annen vei. Det blir som en bil med bremser som kan svikte for et godt ord. En tunnel er et **byggverk** som raser, som en bygning tilsvarende. Et hus, en privat bolig man selv bygger, får ikke engang lovlig ha dårlig ventilasjon, siden det kan være helseskadelig. Skal en tunnel få bygges som **kan rase** og drepe de kjørende? Du svarer nei, selvfølgelig, men hvor er handlingen som viser at du har skjønt alvoret? Det er du som er ansvarlig, og du står herved til rette for meg, som velger. Stortinget neste!

Jeg har tidligere skrevet om saken:

* [Vegdirektørens sorti](http:?p=258 «15. februar»)
* [Navarsete taper tillit](http:?p=248 «23. januar»)
* [Ynkelig vegdirektør og farlige tunneler](http:?p=222 «28. desember»)
* [Steng tunnelene](http:?p=220 «26. desember»)

Dessuten:

[Åpningen av Hanekleiv-løp var forsvarlig](http://www.regjeringen.no/Upload/SD/Vedlegg/Veg%20og%20vegtrafikk/Hanekleivsaker/Hanekleivrapport_nordre%20lop.pdf «Notat fra Undersøkelsesgruppen etter Hanekleivraset, 29. mars»)

Det tok ca. 10 år fra Hanekleivtunnelen var ferdig til raset gikk, og det vurderes som ytterst lite sannsynlig at det skulle oppstå to tett påfølgende ras.

Enhver med kunnskap i statistikk og risikoanalyse vet at det er 1/6 sjanse for å slå «1» i et terningkast. Hver gang. Her påstås i realiteten at det mindre sjanse for nettopp «1» i kast nr 2 dersom man i kast nr 1 fikk «1». Det er fantastisk og har intet med verken matematikk, statistikk eller alminnelig kunnskap å gjøre. Det er magi og tro på høyere makters rimelighet! **STRYK** og «notatet» i søpla, sammen med Vegdirektoratets omfavnelse av den.


Publisert

i

,

av

Stikkord: