Nei til EU-søknad, nei, nei og atter nei, fra Senterpartiet

For Senterpartiet er det et ufravikelig krav at søknad ikke skal sendes de neste fire årene

Dette sier Sps nestleder Trygve Slagsvold Vedum til Dagens Nærlingsliv.

Jeg vil med dette takke Trygve Slagsvold Vedum for opplysningen, og at det nå er publisert.

Da vet vi at de rødgrønne foretrekker husmannskontrakt fremfor medbestemmelse, underdanighet fremfor likeverd, en nikkedukke fremfor deltakelse og diktatur fremfor demokrati.


Norge blir i dag diktert fra EU, i alle fall på svært mange og stadig flere områder. Jeg er ikke i mot det som blir diktert oss, som regel, men det hender. Jeg innser at vi har «valgt» det fordi vi trenger EØS-avtalen og vi nekter å være med i beslutninsgsprosessene, jfr. en folkeavstemning i 1994.

EU-medlemskap for Norge er høyaktuelt som aldri før. I alle fall trenger vi en debatt om vårt forhold til resten av Europa, der snart alle europeiske land er med i EU. Tilmed Island, kanskje snart, et Island som vokter meget godt over sine «nasjonale ressurser» i form av fisken i havet. Sverige er med. Danmark er med. Selvsagt er de det!

Norge er IKKE MED, ikke med og medbestemmer noe som helst, bare MED uten å medbestemme! Det er til å grøsse av. Er vi under inflytelse av Enver Hoxha, den albanske diktator med nasjonal «sjølvberging» i høysetet? Velferd, rikdom og bedrevitenhet, i vårt land, , skal det være parolen?

Kanskje er det grunner til at Norge bør holde seg unna EU-medlemskap ennå en tid. Jeg savner rimelige, vektige argumeter for det. Argumenter for det 21. århundre og ut fra dagens situasjon i Europa.

Men Senterpartiet, deltaker i den rødgrønne Kongelige norske Regjering (også kalt Stoltenberg II), vil ikke ha debatt om det, og fullstendig utelukke en norsk søknad de neste fire år. Dette alt før debatten har startet! Vel og merke, DERSOM vi velger en fortsatt rødgrønn regjering.

Så gjør vi ikke det. Vi velger en borgerlig regjering, hvor alt er åpent. I alle fall, særlig om Høyre får sterk innflytelse, så blir det en mulighet, en ren mulighet, at Norge sender en EU-søknad innen de neste fire år. Om det er stemning for det. Det ser ikke slik ut, akkurat nå, men det kan hende det blir stemning for det, i alle fall om debatten om EU-medlemskap for alvor kommer i gang. Om Norge fortsatt skal være «lydrike» under EU, på tross av at vi har et stående tilbud om full deltakelse.

Jeg er ofte ganske forbannet på frenetiske EU-motstandere, spesielt de på venstresiden. De vet jo ikke engang sitt eget politiske beste i EU-saken, siden EU er en stor og viktig arena for venstreoreinterte (kall dem gjerne rødgrønne) partier og synspunkter, de som ønsker fellesskap og statlig eller EU-styring med det meste.

Sverige er og forblir med. Danmark har vært med så lenge at noe annet er utenkelig. Island søker. Og Norge avskriver det hele uten debatt, for fire år? Det vil Senterpartiet, det vil dermed den eventuelle nye, videreførte rødgrønne regjering måtte mene og følge.

Dette er dogmatiske, dette er fiendtlig overfor norske borgeres interesser. Dette er nærmest et annonsert landssvik. (Jeg bruker «landssvik» her og nå utelukkende fordi en del frenetiske EU-mostandere bruker nettop dette ordet om enhver EU-tilhenger.) For det er å svikte Norge, norske interesser, kategorisk ikke å ville diskutere EU-medlemskap på lenge, og true med avgang, gjennom et nåtidig absolutt nei til å sende en søknad, om noen år.

Så jeg regner altså med at Senterpartiet nå ikke engang vil diskutere saken. Og om den blir diskutert innad, vil de bryte regjeringssamarbeidet, og således presse de andre partiene. Slett ikke noe udemokratiske ved det, for all del, men det er politisk meget interessant, samt til avsky.

Men er vi tjent med det? Vi, folk, vi som deg, vi som meg. Hva om stemningen snur seg? Et Senterparti er ikke bare mot medlemskap, og sier det klart. Det stiller ultimatum, helt uaktuelt, NEI, og det på bakgrunn av de er med i dagens regjering og stiller til valg på en fortsettelse av samme.

Det er bare ved å stemme Høyre i september at du entydig motvirker en fortsatt rødgrønn regjering, med dette forkvaklede Senterpartiet som deltaker.

Det er bare ved å stemme Høyre i september at du sørger for at vi får en åpen og fordomsfri debatt om Norges forhold til resten av Europa, herunder EU.

Det jeg vet er at «folk flest» er åpne for å snakke om EU-medlemskap. EU er. EU forblir, EU er «defacto» Europa av idag. Man er kanskje i mot at vi blir medlem, sånn straks, men åpne for tanken om at det ikke er noe absolutt. Kanskje vi må, kanskje vi bør, kanskje er det best. Kankje vel så demokratisk. Kanskje lurt. Neppe så ille, heller. I høyden unødvendig. Det er sånn folk tenker. Det er åpenhet for alternativer til dagens situasjon, og neste års situasjon.

Men Sp har alt bestemt seg, fullstendig, uten debatt. Resten av norske borgere er i alle fall litt i tvil, nå. Og Sp er de rødgrønne. Selv Ap må finne seg i det. Så stem på ingen av de rødgrønne, ei heller Rødt. Stem borgerlig, men stem da for all del Høyre. Sjekk status, og du vil se at det er Høyre som trenger deg, og du Høyre. Uten Høyre, ingen varig borgerlig regjering. Intet definitivt farvel til de rødgrønne.

Vær klar over det, medvelger.


Publisert

i

av