PST og «ensomme ulver»

Politiets Sikkerhetstjeneste har en sjef, Janne Kristiansen, som etter 22. juli har utmerket seg med en rekke merkelige uttalelser, uttalelser som enten er bare besynderlige eller egnet til å tåkelegge at PST var tatt fullstendig på senga og forsøke skjule at det var pinlig for PST å våkne opp 23. juli:

  • Breivik var ukjent for PST (et utsagn som fort viste seg ikke var riktig)
  • – Selv ikke Stasi kunne avslørt Breivik. (Altså, selv om Norge hadde vært et totalitært, kommunistisk diktatur, med verdens verste og grundigste sikkerhetstjeneste, ville man ikke oppdaget «en Breivik». Intet mindre, altså.)
  • – Breivik er strafferettslig tilregnelig, men ond og skrudd i hodet (hva har Kristiansen eller PST med å mene om terrormistenkte Breiviks tilregnelighet, spesielt når de angivelig ikke har kjent til ham?)
  • – Han sto på en liste over nordmenn som hadde handlet hos en polsk forhandler som selger kjemikalier. Dette var kun “overskuddsinformasjon” etter en valutakontroll. (Et utsagn som i dag viser seg være feil. Det var et varsel fra en internasjonal gruppen «Global Shield» for å stanse handelen med farlige kjemikalier.)
  • – Hitler ville hatt plakater av Breivik på veggen og han har det perfekte, ariske utseendet (hva er det hun forsøker si her, egentlig?)
  • – Det er ikke lov å overvåke ytringer i Norge. Det er ulovlig å kartlegge politiske forum. (Men sier Tore Risberget, avdelingsdirektør og operativ sjef i PST, at høyreekstremistenes aktivitet på nettet er noe de vil følge nøye framover.)

Jeg undrer meg på:

  • Er det, eller er det ikke lov for PST å følge med på åpne debattfora? Er det forbudt for PST å gjøre det som for alle andre er lov, og hvor står det i så fall i loven?
  • Hva gjorde PST med informasjonen fra «Global Shield» om mistenkelig kjemikaliekjøp, knyttet direkte til personen Anders Behring Breivik?
  • Hvis PST hadde fulgt med på nettet før 22.7, ville de hatt lov til å legge samme to og to å få fire, altså bli det minste mistenksom nok til å ville foreta nærmere undersøkelser, eventuelt «en prat med ham», som enkelte har antydet?
  • Forutsatt at PST fortsatt opererer innenfor loven, altså nå har kommet til at de kan følge med likevel, hva vil man foreta seg om man får inn opplysninger fra politiet forøvrig eller internasjonal etterretning, ikke om direkte ulovligheter, men mistenkelig handel med potensielt eksplosive saker, knyttet til en person man har observert på nettet? Legge sammen to og to, og sjekke litt, eller legge det bort og håpe det beste?

Jeg må innrømme å ha næret en dyp mistillit til Janne Kristiansen allerede før hun ble PST-leder, ikke til hennes privatperson, men til hennes evne som leder av den sorten og hennes oppriktighet i slike saker. Etter at hun likevel ble PST-sjef, har jeg latt det ligge i håp om at jeg tok feil. Etter 22.7 er det soleklart at PST trenger en ny leder, en leder som ikke farer med bortforklaringer, synsinger og løst snakk, fremfor å ta på alvor at PST faktisk feilet i terrorsaken. En leder som er i stand til å følge med hva som skjer i verden.

Det er intet nytt for oss mange som gjennom en årrekke har fulgt artikler og debatter på en rekke meget ytterliggående, islamhatenede og konspiratoriske nettsteder, alt fra relativt moderate document.no, til «Fjordman» på «Gates of Vienna» til det verre, bare ved å følge lenker og andre spor. Vi har vært bekymret, for det har blitt mer og mer ekstremt over tid. Selvfølgelig har ingen kunnet forutse denne Breivik bare ved å lese, men mange har nok tenkt på hva som kunne komme, om dette miljøet begynte å ta sine fantasier på dødsens alvor, og sette ting ut i praksis. Men jeg tok det for gitt at PST fulgte med, og at hvis PST hadde andre opplysninger, fra andre kilder oss vanlige lesende ikke har, om ting som kunne tyde på praksis, så ville man ta en titt i vedkommendes bakgård eller garasje.

Så når vi ikke “sladrer” til Politiet, altså sender inn “bekymringsmelding”, så har det med at vi har ansett som Politiets oppgave, en selvfølgelig oppgave, å følge med der så mange andre kan følge med og følger med. Har trodd at Poltitet, ved PST, ville trekke sine konklusjoner basert på sin erfaring og brede, systematiske informasjon. Men, nei. PST har rett og slett ikke sett noe i det hele tatt, og erklært at trusler fra ekstreme miljø var meget liten. Javel, har vi trodd, så har de gjort en vurdering basert på fakta. Men, nei, man har ikke sett den veien i det hele tatt. Først nå etterpå er man kloke.

Jeg tror ikke PST trenger nye lovregler, men hvis de er så til grader mulig å feiltolke dithen at enkeltpersoner ikke kan undersøkes nærmere ved mistanke om planlegging av terror, så bør loven presiseres. Det er det PSTs fordømte plikt å gjøre dette, ellers kan vi klare oss uten hele PST og hengi oss til den totale naivitet. Men det har vi Jens’ ord på at vi ikke skal.

Det er ikke “overvåking” av lovlydige om PST eller Politiet forøvrig gjør “notater i margen”, eventuelt undersøker saken, når man får berettiget mistanke om planlegging av særdeles alvorlig kriminalitet. Politiet å gata gjør slikt hver dag. Det holder heller ikke at “soloplanlegging” i seg selv ikke er straffbart. Man kan aldri vite om det er flere involvert når man observerer én som kanskje planlegger. Dette er på ett av de punkter loven bør justeres slik at den blir i samsvar med sunn fornuft. Man kan ikke “la det skje”, inntil vedkommende er i full gang, bare fordi han kanskje er alene om det. Det får være grenser for naivitet og udugelighet.

Ja, PST ble varslet om Breivik i mars 2011 og lot det ligge. Den slags var jo ikke med i det høytidelig erklært trusselbildet for 2011.


Publisert

i

,

av

Stikkord: