Stikkord: EMD

  • Politisk TV-reklame fortsatt forbudt?

    Politisk TV-reklame fortsatt forbudt. Kulturminister Trond Giske er uenig i dommen fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, men vil ikke anke den. Dermed er den rettskraftig. Men Giske vil ikke rette seg etter dommen. Hva betyr det? At Norge ikke lenger anerkjenner EMD? Så da kommer en snarlig utmeldelse fra Europarådet? Hvis ikke må Giske…