Stikkord: Jens Stoltenberg

  • Stoltenberg, NATO, EU og Norge

    Stoltenberg, NATO, EU og Norge

    Jens Soltenberg, den gang han var AUF-leder, ville melde Norge ut av NATO. Jo, tidene forandrer seg. Men også folks holdinger, etter realpolitiske erfaringer. Venstresiden, spesielt de venstreradikale ønsker fortsatt Norge som “brobygger” utenfor “blokkene”, dengang da Warszawa-pakten eksisterte, som nå, med Putins Russland, altså av “internasjonalistiske” grunner, mot EU og NATO. Høyresiden, spesielt de…

  • Stoltenberg må gå av

    Rapporten fra 22. juli-kommisjonen er knusende. Norge fungerer ikke og ansvaret er klart. Man kan jo ikke bare fortsette som om ingen ting har hendt. Ikke siden siste verdenskrig har vi så klart fått avslørt Arbeiderpartiets handlingslammelse og udugelighet i regjering. Svikten fra Regjeringen mot det norske folk er total og utilgivelig. En slik udugelig…