Stikkord: sommertid

  • WordPress og sommertid (tips)

    WordPress og sommertid (tips)

    I tidligere versjoner av WordPress måtte man enten justere tidssonen hver gang vi endret fra sommertid til normaltid, eller man måtte bruke et innstikk som gjorde det automatisk. Fortsatt kan man velge å ha justeringen manuelt. Faktisk blir det slik om man aldri har innstilt tidssonen etter det nye systemet, men bare “arvet” den gamle…