Notiser

  • Ny nettadresse

    Denne personlige bloggen har, som man ser, flyttet seg fra sparhell.no/knut, adressen den har hatt siden 2004, og hit til knut.sparhell.no. Denne WordPress-bloggen er nå en del av nettverket Nytt Nettsted, en WordPress Multisite-installasjon.