Euro

VG skriver i dag om problemene med å betale med euro i bomstasjonen på Svinesund. Selv har jeg lenge ment at vi i Norge må gradvis innføre euro som gangbar tilleggsvaluta. Bankene var først ute, med egne konti for euro og med minibanker som gir ut euro, men de må gå lenger, dvs. ta i mot euro uten vekslingsgebyr. Så bør alle offentlige betalingssteder som betjener turister i langs grenseveier, havner og flyplasser ta euro. Turistnæringen og btikkene må og vil trolig følge opp, først i grensekommunene, dernest spesielt i Oslo og andre større byer. Prisene må oppgis også i euro. Euro er ikke en hvilken som helst fremmed valuta. Euro brukes av flesteparten av de land Norge mottar turister og arbeidssøkende fra, og folk der er vant med at euro er gangbar i Europa. Det vil være et stort pluss for norks turistnæring å kunne betjene de som ønsker å bruke euro. Av praktiske grunner må dette innføres noe gradvis, etterhvert som det blir kjent og bruken av euro øker. Først da vil man ha et omløp av den og kunne ha et forråd av vekslepenger.

Selvfølgelig kan man i dag få betale med euro nesten hvor som helst, så det er ikke det jeg savner. Men hvis man vil gjøre det kan man for det første bare betale med sedler og for det andre får man kun norske kroner tilbake. Med gangbar valuta mener jeg altså at man skal kunne betale også med mynter og får vekslepenger tilbake i euro, gebyrfritt og uten påslag. Muligens må det en lovendring til å blir kvitt vekslinsgebyret/påslaget her. Poenget er at dette ikke er veksling, kun betaling. Vil man ha tilbake annet valuta enn det man betaler med, så blir det som nå, med gebyr eller kurspåslag ettersom man vil, når det opplyses om det.

Da jeg i sommer passerte Sveits så jeg overalt langs veiene at man kunne betale med euro, også mynter go få retur i euro. Dette var tydelig opplyst, og det var åpenbart at dette var et budskap det var viktig å få frem. Sveist ligger sm kjent “inneklemt” mellom bare euroland, og har svært mye gjennomreise og turister. I Sveits har man altså skjønt hvor landet ligger, men det har vi ennå ikke i Norge.

Hvordan få det til, altså hvilke virkemidler man skal bruke for å oppnå dette, det har jeg ikke noen mening om nå, men veien er neppe påbud i lov eller regelverk. Men det offentlige kan i alle fall gå foran, turist- og handlesnæringen bør selv være pådrivere innenfor sine felt. Når snøballen først har begynt å rulle vil dette regulere seg selv slik at de steder som har et visst innslag av turister, gjester eller kunder fra euroland og andre som likevel besitter euro i lommeboka, selv vil finne det nødvendig å tilby dette. Omtrent på samme måten som at alle butikker i da må ha kortterminal.

Så jeg istemmer: Åpne for euroen nå og vis turistene at vi ikke er mer “på berget” her enn i Sveits.


Publisert

i

av

Stikkord: