Flua

Tunefluer har plaget østfoldinger i årevis. Nå mener forskere at de endelig har funnet en løsning for å bli kvitt den.

Jeg har vært flue på veggen under siste møte programkomiteen i SV, der tuneflueplagen ble behandlet:

* Tuneflua er en del av den internasjonale blodsugismen og dens herjinger må bekjempes med folkemakt og felles løsninger!

* Tunefluas larver klekkes i vannkanten av Ågårdselva, en bielv til Glomma. Kan vi bare tørrlegge Glomma en måneds tid så er problemet løst. Vann fra Østerdalen kan overføres til Sverige ved Kongsvinger, vann fra Gudbrandsdalen kan overføres til Romsdal, og det resterenede vannet bringer over Lørenskog og ned Groruddalen. Om nødvendig kan Romeriksporten nyttes midlertidig, men bruk av et felt på E6 bør utredes. Djupedal kan kvikt trekke tilbake tillatelsen disse vannansamlingene har til å renne sydover. Det er nå nødvendig å ta et oppgjør med den frie flyt.

* Blod, som tuneflua er avhengig av, kan pålegges toll og moms

* Fellesskapsløsninger, som f.eks at hele Nedre Glommas befolkning samlet og samtidig går ut og klasker en neve tunefluer på leggen den 23. juni kl 21. En slik kollektiv opptreden vil trolig skremme tuneflua ettertrykkelig fra å angripe

* Vi kan melde Norge ut av Tune og satse på bilaterale løsninger med hver enkelt tuneflue som måtte ønske å komme inn over norsk område. Nei til Tune.

* Vi kan ansette tunefluene, beregnet til kun sytten milliarder fluer, i Staten. Noen snakker med Valla slik det ikke kommer krav om å bekjempe bilogisk dumping selv om de ikke får full tarifflønn

* Staten kan kjøpe Nedre Glomma fra private eiere og sånn sikre området for almenheten

* Vi kan opprette eggleggingsparker for tunefluene, med full dekning innen 2007, ellers legger Halvorsen inn årene. Tunefluer har mye bedre av å legge sine egg i parker i sluttet orden og under pedagogisk oppfølging.

* Vi kan forby stikking i skoler og barnehager, siden Norge nå er et multiparasitelt samfunn, der det ikke er noen grunn til å favorisere akkurat knottestikk blant barn og unge

* Fluene angriper gjennom lufta. Vi kan nedlegge luftrommet over Tune og selge området.

* Vi kan dele ut blod langs Glomma slik at fluene ikke trenger angripe mennesker

* Vi kan kjøpe en av hyttene i området for å utvide området til fluene slik at det blir plass til alle langs Glomma.

* Vi kan forlange at disse blodsugerne viser samfunnsansvar og slutter å suge blod av folk

* Vi kan eksportere fluene til våre naboland og handelspartnere. Dermed slipper vi flua her, og Norge kan internasjonalt stå frem som et godt eksempel på bekjempelse av flueplagen.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: