Glede fra a til å

a) Jeg får lyst på en softis – nå
-) Kjøpe to softis – med transportbeger til den andre
-) Ta med til noen, overraskelse
å) Spise den med noen – mmm


Publisert

i

,

av

Stikkord: