2076

Borgstad, Norge, 29. november 2076

Den 15. november 2006 besvarte Kongeriket Norges Olje- og Energiminister Odd Roger Enoksen interpellasjonen fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) angående forskning på utnyttelse av thorium til fremtidens energiproduksjon med et gjesp (joda, interessant, virkelig, men vi satser på gass med CO2-rensing). Norge var den gang verdens rikeste land.

Den 28. november 2076 uttalte EUs Thorium- og Energiråd Kjell Ola Fleroksen (republ. Norge) at det nesten gikk galt i 2006, da de første forslagene om å satse på throrium som energikilde ble fremmet i Norge. Bare takket være iherdig innsats fra enkeltpersoner er Norge nå ledende på leveranse av både thorium og thoriumkraftverk i Europa, republikkens største leveranseartikler og en stor del avgrunnlaget for dagens levestandard og velferdsordninger i hele Nord-Europa. Oljereservene tok som kjent slutt for et tiår siden, og den naturgassen vi tar opp utenfor norskekysten blir jo ikke lenger brukt til å brenne opp slik man en gang gjorde. Ett av landets gasskraftverk, pioner-gasskraftverket med CO2-rensning, åpnet tilbake i 2015, er nå som kjent et lærerikt museum over velment, men nå svært umoderne energiteknologi (fossile brensler).

Her er en interessant artikkel fra 2006, bevart i det store Internett-arkivet. Også Stortings-debatten er bevart til denne tid.


Publisert

i

av

Stikkord: