Åpning av ny motorvei

Slike veiåpninger er ikke akkurat dagligdagse, men i dag åpnes en ca 3 km strekning av E6 i Råde, Østfold. Man kan innvende at slike puslete greier på 3 km knapt er noe å nevne, men på grunn av den enorme betydninegn av E6-utbyggingen, de mange dødsulykkene og den lange og harde kampen som ble ført av østfoldingene så ha jeg tidligere lovet å omtale hver eneste kilometer ny vei.

Den aktuelle strekningen er Åsgard-Solli. Det er en slak helling sydover, der E6 forlater Rygge-raet (moreneryggen) og leder ned i dalen mot Ågårdselva ved gamle Solli Brug. Ågårdselva er sammen med Mingevannet og Visterflo et sideløp til Glomma. Elva hadde i tidligere tider en rekke sagbruk, ja et ev Nord-Europas største sagbruk på 1800-tallet lå der. Ågårdselva er dessuten klekkeområdet til den forhatte Tuneflua.

Det er ikke mer enn ca 16 år siden ny E6 ble bygget ut på denne strekningen. Veien ble da lagt i en ny strakere trase parallelt med den gamle E6, nå rv 118. Veien ble den gang bygget i 11 meters bredde og fikk tre kjørefelt, to nordover. For et par år siden ble den omgjort til tofeltsvei med midtfelt. Med unntak av toplanskrysset ved Åsgård, eller Missingmyr, ble veien ikke forberedt for fire felt, slik den øvrige strekningen gjennom Rygge og Råde ble på 60- og 70-tallet. Men det er flat mark og sprengningsarbeider har knapt vært nødvendig. Bare Gjersøe bru, da i betong, måtte rives og bygges på nytt, nå i treverk.

Den ny strekningen stanser brått like nord for toplanskrysset på Solli. Om to år og to måneder skal videreføringen være ferdig, og da vil hele østfoldutbyggingen samtidig være gjennomført.

Østfoldutbyggingen er tidenes største motorveiutbygging i Norge, når jeg da med «utbygging» mener en, i serie, tilnærmet kontinuerlig etappevis utbygging etter en samlet, vedtatt plan. Tidligere store: På sekstitallet hadde vi Blommenholm-Drammen, i 1965-80 hadde vi E6 Oslo-Jessheim og på 1990-tallet Vinterbru-Østfold gense. På 80-tallet skjedde som kjent svært lite på den fronten.

Det spesielt revolusjonerende, i norsk sammenheng, med Østfold-utbyggingen er at den i nord henger sammen med E6 i Follo, fra 2009 også E6 Klemetsrud-Vinterbru og i syd med E6 Nordre Bohuslän. Fra 2010 vil det være sammenhengende motorvei fra Oslo inn i europeiske nettverket, og vi er dermed endelig verdig, trygt og kapasitetsmessig virkelig «connected». Vi har da endelig fått vår Europavei i ordets egentlige betydning.

I dag kom en liten lenke til på plass. Kjør med andakt. Det er din vei, du betaler for den i bommen, det er resultatet av en lang kamp som endelig ble kronet med en seier som vi med dette er i ferd med å innkassere.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Åpning av ny motorvei”

  1. Knut Sparhell avatar
    Knut Sparhell

    Fem år med 12 sparte liv i Vestfold. 325 millioner spart på bedre vei. «Dette er tall det er verdt å ta med seg videre for de som skal argumentere for fortsatt veiutbygging her i landet», sier sjefingeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratet.

    http://www.jarlsbergavis.no/nyheter/article2379567.ece