Energi i Norge

Sosialistisk Venstreparti vil kjempe i regjeringen for at gasskraftverk på Mongstad uten rensing fra “dag én” ikke tillates.

Kjære, gode SV: Vi er enige om at CO2 bør fjernes fra all fossil energiproduskjon. På sikt. Er ikke det bra? Poenget er at det er dyrt og fordrer en mye høyere strømpris enn dagens. Vær så vennlig å forklare folk at strømprisen er for lav, da. Ikke lat som gasskraft med CO2-rensing fra “dag én” vil dempe strømprisen.

Klart skal myndigheten stille krav til utslipp, både av miljø- og drivhusgasser. Man er ikke uenige om det.

Saken nå, som de siste ti åra, dreier eg om vi skal tillate at det produseres mer strøm i Norge, eller ikke.

Skal noe subsidieres så si klart fra, og hvor mange milliarder som skal brukes. Det finnes andre ordninger, som CO2-kvoter, som kan brukes.

Det gamle argument om at om Norge bruker litt av den gassen vi likevel utvinner til å produdere størm har liten betydning globalt, men stor beydning her hjemme. og er man fundamentalist burde all norsk petroleumsvisrskomhet opphøre, i alle fal den som ikke går til CO2-fri produksjon. Det er meget lite, om enn målbart. Om vi produserer noe mer strøm så slipepr vi kjøpe fra utlandet. Den vi kjøper fra utalndet er marginal. Det vil si at den er produsert i kullkraftverk, like det eller ikke.

På kort sikt vil norsk gasskraftverk redusere verdens utlsipp av CO2, ubestridt. På lang sikt er situasjonen en annen.

Hvordan er det mulig at et norsk gasskraftverk skal forbys når det samme gasskraftverket innenfor EU ville fått støtte på grunn av sin miljøvennlighet?

Har SV helt mistet gangsynet? Vi snakker om kort sikt. Om tre til ti år er mye annet mulig, men ikke i dag, til dagens priser. Stikk fingeren i jorden, for en stund.


Publisert

i

av

Stikkord: