Gratulerer med ny E39 i Vest-Agder

Nye E39 Handleand – Feda åpner i dag kl 12.

Dette er fantastisk gledelig. Den nye strekningen Handeland-Feda er unik på mange måter. Aller mest på grunn av at åpningen faktisk forkorter E39 på strekningen Kristiansand-Stavanger med hele 15 kilometer. Den nybygde strekningen er på 17,5 km, og dermed halveres denne strekningen. Slike forkortinger er uhyre sjelden man kan få til. Jeg vet bare om ett annet tilsvarende, og det er prosjektet Sokna-Ørgenvika på rv 7.

Hele prosjeket i Vest-Agder er bygget på bare drøyt to år, taket være OPS-modellen. OPS betyr i praksis både full prosjektfinansiering fra start, og at utbygger skal vedlikeholde veien i 25 år. Allfarveg får tilmed bonus om det blir få trafikkulykker.

På NRK Standpunkt i går antydet Hallgeir Langeland at man kanskje hadde prioritert nybygging for mye foran veivedlikehold, og implisitt at statens midler i noe for stor grad kunne ha gått til prestisjeprosjekter fremfor løpende vedlikehold av veinettet. Her glemte han visst at de fleste større nybyggingsprosjekter er finansiert med bompenger, så også Handeland-Feda (riktignok bare delvis, om man tar med hele Listerpakken i regnestykket, men det blir E39-bommen som skaffer det meste av pengene).

Kristin Halvorsen harselerte nylig med de som ønsker bedre veier. «Tro man kan asfaltere alle kvadratkilometrene ..»

Miljøbevegelsen mener nye veier bare fører til mer utslipp.

Disse bør se til Handeland-Feda! Det bør overbevise de meste skeptiske, om det ennå er noen igjen. Den gamle strekningen var ulykkesutsatt, og miljømessig elendig der den skjærer gjennom Kvinesdal, og dette i en stor sløyfe av en omvei både oppover og nordover. Sterkningen var svingete, og særdeles vanskelig på vinterføre. Med den nys strekningen spares hele 20 minutter kjøretid, trolig et menneskeliv årlig og en rekke mindre ulykker. Alle utslipp og øvrige miljøbelastninger går ned, delvis på grunn av bedre vertikal kurvatur og topografi.

Dette er ingen motorvei, og neppe blir det behov for det på mange år. Dette er ingen by-innfartsåre som, kan hevdes, straks fylles med ny trafikk. Dette er rett og slett en kvalitets-landevei, av en slik type Norge trenger tusenvis km flere av, så snart det praktisk lar seg gjøre. Prosjektet er også et bevis på at også i «distriktene» kan det være uhyre viktig med veibygging, til glede for hele landet. For vi snakker om en stamvei her, en «nasjonalvei», og en meget vesentlig sådan (også europavei, den tredje viktigste europaveien i Norge).

Kvinesheia farvel, for alltid.

Gratulerer med dagen og åpningen, alle veifarende mot og fra Stavanger. Og bygg mer vei, nå!


Publisert

i

av

Stikkord: