Lufta i byene er ofret av regjeringen

Les Peter N. Myhre i Aftenposten Oslopuls.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

5 kommentarer til “Lufta i byene er ofret av regjeringen”

 1. Lasse G. Dahl avatar

  Litt latterlig, da – at en representant for FrP, som fremdeles benekter at CO2-utslipp er skadelige for miljøet, og som er mot enhver økning av avgifter på fossilt drivstoff plutselig hisser seg veldig opp fordi noen biler blir rimeligere. Hadde Myhre giddet å sjekke, hadde han sett at også bensinbiler blir billigere. Det er bedre ressursutnyttelse som belønnes. Men må vel være FrPer for å være i mot det.

  Det som hjelper for luftkvaliteten i storbyene, er færre biler. Om disse fyres med bensin eller knott, er mindre viktig, blir de få nok, utgjør de ikke noe vesentlig problem. Peter N. Myhre burde engasjere seg mer for kollektivtransport, dersom lufta i byene virkelig er noe han bekymrer seg for.

 2. Knut Sparhell avatar

  Bensinbiler uten piggdekk forurenser lokalt minimalt, og hver enkelt bils bidrag til svevestøv avtar med mindre støv på veien, noe de øvrige bilenes piggdekk har stor del av skylden for.

  Økning av andelen dieselbiler er et vesentlig bidrag til partikkelforurensning, slik dagens dieselbiler er utformet. Økning av antall hydrogenbiler, hybridbiler og el-biler bidrar positivt.

  Disse forhold kan enkelt påvirkes relativt raskt politisk. Neste års avgiftsregime favoriserer dieselbiler. At enkelte små bensinbiler blir billigere er da ikke relevant. Andre byer vurderer å forby diesel i personbiler.

  Når man snakker om miljøet mener man stort sett lokalt miljø. Da er ikke CO2 å regne som forurensning, men en klimagass med globale effekter.

  Myhre har rett. Man ofrer dem som i dag sliter med store problemer med lufta i Oslo vinterstid for en teoretisk og marginal effekt på utslippet av CO2. Det blir som å stenge kloakksystemet for å hindre at havet stiger.

  Myhre utspill og saken setter søkelyset på bør få tre effekter, snarest:

  1) Man vektlegger alle forurensende utslipp ved avgifstberegning, og gitt bonus for hybrid drift.

  2) Man må drastisk få ned antall piggdekk. Piggdekk er like unødvendig som røyk i et offentlig lokale.

  3) Dieselbiler må få absolutte krav om avgassrensing for å bli godkjent i det hele tatt, slik bensinbiler har det.

 3. Lasse G. Dahl avatar

  Konklusjonene dine hadde vært mye verdt dersom det hadde vært politikere som valgte biler for “folk flest”. Slik er det imidlertid ikke. “Folk flest” har stadig oftere kjøpt alt for store, alt for ressurskrevende dieselbiler. Nå får “folk flest” en bonus for å kjøpe litt mindre og litt mindre ressurskrevende dieselbiler. En må enten ligge veldig langt til venstre eller veldig langt til høyre for å mene at det er veldig galt.

  Når man snakker om at “bensinbiler uten piggdekk forurenser minimalt”, har man antageligvis sovet i fysikktimene i skolen. Transport krever energi. Energiproduksjon forurenser (selv i Norge importerer vi kullkraft). Hvis vi skal ha med oss et tonn skrapjern (eller to og et halvt, hvis man kjører en skikkelig cool Volvo), er det klart at man bruker en hel masse energi på det. Det er derfor det er så lurt å bruke beina eller kollektivtransport.

  Å forby piggdekk og alt det der, er som å pisse i havet. Forby private personbiler i Oslo og de andre store byene. Bruk pengene man sparer på å tilrettelegge for den totalt unødvendige storbybilismen til å kjøre på med kollektivtransport. Da er heller ikke dieselavgasser noe problem.

 4. Knut Sparhell avatar

  Det var lokal forurensning kontra gobale klimautslipp som var tema. At energiproduksjon kan forurense, i alle fall nå kullkraft er marginalkraft, er riktig (heia norsk gasskraft), men derfor irrelevant.

  Å beholde størst mulig andel biler på bensindrift kontra diesel er bra for det lokale miljøet. Jeg kan ikke se den påstanden bestridt.

  Det er ingen grunn til å bagatellisere piggdekk når det gjelder lokalt miljø.

  Dine visjoner om lavere antall biler på veien her i landet er jo søtt, men det er virkelig å pisse i havet. Størst effekt på det globale miljøet får vi ved å hindre veksten i personbiltrafikken i u-land, hvis vi nå ensidig skal tenke personbilisme. Vi har et glimrende system for dette, nemlig kvotehandel med CO2.

  Jeg tror du lider av illusjonen “Norge som foregangsland”, der bare vi reduserer ting her på berget, så skal resten komme beundrende etter, når de bare har skjønt dette. Akk, for provinsialisme. Det globale miljøet krever globale tiltak, og Norge skal bidra, men ikke ved først å forpeste lufta i byene mer enn den er. Det er det vi nå gjør.

 5. Lasse G. Dahl avatar

  Vi får bare konkludere med en del uenighet her. Det er riktig at jeg ikke bestrider at biler på bensin kan være bedre for det lokale miljøet enn biler på diesel, men mitt poeng er at ingen biler i det hele tatt er bedre for både lokalt- og globalt miljø enn mange biler.

  Videre har jeg ingen visjoner om Norge som hverken det ene eller det andre 🙂 men jeg mener at det er umoralsk å kreve at andre mennesker skal være fornøyd med langt mindre enn vi i vesten har. Så hvis vi skal gjøre noe for å begrense privatbilismeveksten i den tredje verden, må vi samtidig begrense den her hos oss.

  Og så får du ha godt nytt år!

%d bloggere liker dette: