Politikeren som solgte seg

Fra Ad:varsel

At Hagen fikk betalt, at han i det hele tatt brukte Se og Hør til å reklamere for boligen sin rett før salg, er selvsagt ikke noe som skal vernes for privatlivets fred. Det er uhørt. Først punkt i slike saker er åpenhet. Alle forsøk på å skjule slikt er mistenkelig.

Når det gjelder etterforskning for mulig straffbart forhold så synes jeg det ikke er så enkelt. Stortingsrepresentanter står politisk til ansvar overfor dem velgerne, og det bør være meget graverende saker før det blir straffbart. Politisk dumhet bør ikke straffes rettslig, men politisk.

Etterforskning for kurrupsjon kan i seg selv brukes politisk motsatt vei, og det er naturlig at man er tilbakeholden, så sant det er åpenhet om saken og ikke veldig store beløp eller meget sterke mistanker om knytning til politiske saker. Det er også en fare ved politisering av politi og rettsvesen.

Stortinget burde selv rydde opp og forlange innsyn, at beløpet og fordelen ved salget, registreres.

Ellers er jeg enig at så lenge det verserer politiske saker som kan knyttes til en aktør som yter noe til en politiker med inflytelse over saken, så er ytelsen klart utilbørlig, som det heter. Uansett om den er åpen eller ikke.

Så lenge Hagen drev en kampanje for å momsfrita blant andre Se og Hør burde han holdt flere armlengders avstand til enhver disse og en enhver økonomisk fordel han kunne få gjennom noen av disse. At Hagen ikke begrep dette, og enda ikke begriper det, er virkelig utrolig.