Romania og Bulgaria

To tidligere “kommunistiske” (vår betegnelse) eller “sosialistiske” (deres egen betgnelse) diktaturstater får nå godkjent sin søknad om å bli medlem av den Europeiske Union, etter en lang og tøff omstillingsperiode.

EU er et stort og meget vellykket prosjekt for fred, frihet, demokrati, økonomisk vekst, velferd, solidaritet og fellesskap, i likhet med de fleste europeiske stater enkeltvis, noen tidlig, noen senere. Dette prosjektet har hatt sitt utgangspunkt i de meste fremgangsrike, og rike, statene etter krigen. Etterhvert har det spredt seg utover kontinentet, som en alminneliggjøring av de mål og prinsipper hver enkelt stat har hatt. Her har være masse politisk strid, ikke alt vært fryd, ikke alt perfekt, er det ikke og blir det neppe, men man er på rimelig rett vei, spesielt sett i forhold til resten av verden.

Ikke noen ide, ikke noe stort prosjekt, i hele verden, har de siste 60 år vært så vellykket som ideen om et nært og tett europeisk økonomisk/politisk samarbeid. Da ideen om en felles valuta ble lansert var det kun en skjønn utopi, totalt ugjennomførbart, men se nå. Euroen har blitt en selvfølge.

For Bulgaria og Romania betyr EU-medlemskap blant annet at frihet og demokrati styrkes og sikres, at økonomien vil blomstre, noe blir rike og noen ikke, men samlet blir stadig flere mer mer velstående. Rumenere og bulgarer vil få adgang til å søke arbeid i hele Europa og bringe med seg velstand hjem. Bulgarske og rumenske foretak vil få mulighet til å utføre tjenester i hele Europa. Dette tjener hele Europa på. En rekke moderniserings- og infrastrukturprosjekter i disse landene vil kunne få støtte fra EU, som en europeisk distriktsutbygging.

Norge kan, med sine store økonomiske ressurser, sammen med resten av EU, støtte opp under og investere i f.eks miljøprosjekter i de nye EU-landene. Hver krone brukt der kan bety mye mer for det globale miljøet enn om de ble brukt her hjemme. Norge bør slutte være best på alt, men heller gjøre andre gode gjennom å tilby EU en større kontingent, øremerket til de deler av nye EU som trenger det mest. Trenger de ekspertise, f.eks til å bygge gode institusjoner, etablere ombud og offentlige tilsyn? Her landet er vi eksperter på det meste, særlig når det gjelder ombud og tilsynsmyndigheter, så send ekspertene ut i Europa. Gode institusjoner betyr som kjent økonomisk vekst.

Gratulerer, Romaina og Bulgaria. Bruk stemmeretten i EU, dere som trenger den. Beklager at vi her i nord er så såre fornøyd med EUs beslutninger og politikk at vi unnlater å kreve slik stemmerett, men det er en annen sak vi får ta her hjemme.

Meld fra hvis det skal arrangeres et opptog, fakkeltog, fest-demonstrasjon eller andre festligheter i anledning dette, i Norge eller Sverige.

Også publisert i Borgerjournalistene 27. september 2006.

Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

3 kommentarer til “Romania og Bulgaria”

  1. Trond avatar

    Jeg er ikke alltid enig med deg, men denne gangen scorer du absolutt mål

  2. Knut Stian Olsen avatar

    Helt klart en innertier

  3. Nór avatar

    Nå kom jeg over dette litt etter det ble publisert, og jeg har ikke lest så mye av det andre du har skrevet, men jeg synes det er hyggelig at det er flere som virkelig skjønner dette med EU i dette landet 🙂

%d bloggere liker dette: